جملات همدلی و خوشحالی + عکس نوشته زیبا جملات همدلی

0

در این پست می توانید جملات همدلی و خوشحالی و عکس نوشته زیبا جملات همدلی و متن زیبا درباره بخشندگی و همدلی و متن پرمحتوا در مورد بخشندگی و  متن های زیبای کمک به دیگران را ببینید.

    جملات همدلی و خوشحالی

جملات همدلی و خوشحالی

خوابم میاد،
ولی نمیرم سمت تخت خواب!
اون لعنتی یه تله است…
توش از خواب خبری نیست…
فقط فکر و خیاله که انتظار آدمو می‌کشه

—–

اگر چیزی را دوست داری،

آن را ببخش…

با بخشیدن بخشی از چیزی که دارید، بیشتر از آنچه می خواهید به دست خواهید آورد…

جملات همدلی و خوشحالی

در زندگی فقط یک خوشبختی و آرامش وجود دارد:

عشق بورزیم و به ما عشق بورزند.

—–

ماهیان از تلاطم دریا
به خدا شکایت کردند
و چون دریا آرام شد
خود را اسیر صیاد دیدند…
تلاطم زندگی حکمت خداست
از خدا دل آرام بخواهیم
نه دریای آرام

—–

ابراز یک “کلمه دلگرم کننده” به فردی درمانده
ارزشش بیشتر از ساعتـها تعریف و تمجیـد، بعد از کامیابی اوست

جملات همدلی و خوشحالی

خیلیها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند…

متن زیبا درباره بخشندگی و همدلی

بیشتر وقت‌ها، خوبی کردن و بخشش به خود شخص هم فایده می‌رساند. چرا که احساس رضایت از شاد کردن دیگران به آرامش خود شخص منتهی خواهد شد.

جملات همدلی و خوشحالی

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست..

—–

همین دوست داشتن هاست..

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست.

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم.

جملات همدلی و خوشحالی

بندگی یعنی
در کوچه پس کوچه های زندگی
دست کسی را بگیری…!

جملات همدلی و خوشحالی

بخشش میزان فر و شکوه آدمی را نشان می دهد.

—–

هفت راز خوشبختی و آرامش

متنفرنباش…خشمگین نشو…

ساده زندگی کن…

کم توقع باش…همیشه لبخند بزن….

ببخش و یک عشق خوب داشته باش.

متن پرمحتوا در مورد بخشندگی

ثروت با هزینه و خرج کردن از بین می رود و تمام می شود اما علم با انفاق و آموختن به دیگری، پاک و تصفیه می شود و ناخالصیها و اشتباهاتش برطرف می گردد.

جملات همدلی و خوشحالی

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

جملات همدلی و خوشحالی

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

—–

همدلی از همزبانی بهتر است.

 متن های زیبای کمک به دیگران 

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ خودت را با کسی مقایسه نکن…

آرامش میخواهی شکرگزار باش…

جملات همدلی و خوشحالی

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

—–

آرامش گهواره ای ست بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب افلاک

جملات همدلی و خوشحالی

بخشندگی ،
انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است
که لگدمالش کرده است .

نظرات