جملات رسیدن به اوج موفقیت + عکس استوری درباره رسیدن به هدف

0

در این پست می توانید متن های زیبای انگیزشی و جملات رسیدن به اوج موفقیت و عکس استوری درباره رسیدن به هدف و متن های الهام بخش و متن های انرژی دهنده و جملات انگیزشی بزرگان کسب و کار و جملات انگیزشی و تاثیرگذار از بزرگان مدیریت جهان را مشاهده کنید.

 جملات رسیدن به اوج موفقیت

جملات رسیدن به اوج موفقیت

“موفقیت قدم برداشتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق است.” وینستون چرچیل

جملات رسیدن به اوج موفقیت

خوب بودن، بهترین سرمایه ای است که کسب و کار این زندگی می تواند روی آن بنا شود.
در این صورت، این کسب و کار حتی اگر شهرت و ثروت هم از بین برود، پابرجا می ماند و تنها دارایی ای است که می توانیم با خودمان از این دنیا ببریم
“لوییزا می الکات”

جملات رسیدن به اوج موفقیت

برای افزایش سرمایه برنامه ریزی کنیم.

وقتی کارهای کوچک انجام می دهی باید درباره کارهای بزرگ فکر کنی، تا تمام کارهای کوچک در مسیر درست پیش بروند.

جملات انگیزشی مالی

“موفقیت دوست داشتن خود، دوست داشتن آنچه انجام می‌دهید و دوست داشتن نحوه انجام آن است.” مایا آنجلو

جملات رسیدن به اوج موفقیت

مدیران کسب و کارهای بزرگ، ابتدا یک چشم انداز خلق می کنند
سپس نسبت به آن شور و اشتیاقی سوزان ایجاد می کنند و بی وقفه برای رسیدن به آن تلاش می کنند
“جک ولش”

—–

اگر نتوانی با عشق کار کنی و عاشق کارت نباشی، بهتر است کارت را رها کنی، در کوچه بنشینی و از کسانی که کارشان را دوست دارند صدقه بگیری.

جملات رسیدن به اوج موفقیت

“شجاعت از مرگ می‌ترسد، اما به هر حال به آن تحمیل می‌شود.” جان وین

جملات انگیزشی و روحیه دادن

شکست، تنها فرصتی دوباره برای شروع است، این بار هوشمندانه تر …
“هنری فورد”

جملات رسیدن به اوج موفقیت

هرگز در کاری که دوستش نداری نمان. اگر از آنچه انجام می دهی لذت ببری، خودت را هم دوست خواهی داشت و آرامشی درونی را تجربه خواهی کرد. و اگر در کنار این عوامل از نعمت سلامتی هم برخوردار باشی، به موفقیتی بزرگ تر از آنچه تصور می کرده ای دست خواهی یافت.

جملات رسیدن به اوج موفقیت

“ما آنچه هستیم که مدام تکرار می‌کنیم. بنابراین تعالی یک عمل نیست بلکه یک عادت است. ” ارسطو

عکس استوری جملات رسیدن به اوج موفقیت

هر فروش، دارای ۵ مانع اساسی است: عدم نیاز، عدم بودجه، عجله، عدم تمایل و عدم اطمینان!
“زیگ زیگلار”

جملات رسیدن به اوج موفقیت

آرزو راز موفقیت در هر کاری است. نه تحصیلات، نه استعدادهای مادرزادی، فقط آرزو.

—–

” تبلیغات فقط وقتی شیطانی است که چیزهای شیطانی را تبلیغ کند” دیوید اوگیلوی

جملات رسیدن به اوج موفقیت

“یادگیری تنها چیزی است که ذهن هرگز از بابت آن خسته نمی شود، نمی ترسد و هرگز پشیمان نخواهید شد. ” لئوناردو داوینچی

نظرات