زیباترین اشعار عاشقانه از شاعران معروف ایرانی + عکس استوری اشعار عاشقانه

0

در این پست می توانید گلچین اشعار عاشقانه شاعران ایرانی، زیباترین اشعار عاشقانه از شاعران معروف ایرانی، اشعار کوتاه عاشقانه شعرای ایرانی و خارجی، اشعار زیبای شعرای ایرانی و اشعار معروف خارجی را مشاهده کنید.

 اشعار عاشقانه از شاعران معروف ایرانی

اشعار عاشقانه از شاعران معروف ایرانی

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شب گیر کنم
حافظ

اشعار عاشقانه از شاعران معروف ایرانی

دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد
که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توستحافظ

نیست پروا تلخکامان را ز تلخی‌های عشق
آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است

اشعار عاشقانه از شاعران معروف ایرانی

نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود
حال من از اقبال تو فرخنده شود
وز غیر تو هر جا سخن آید به میان
خاطر به هزار غم پراگنده شود

رودکی

شعر عاشقانه از سعدی

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم
سعدی شیرازی

اشعار عاشقانه از شاعران معروف ایرانی

عشق از سر رفت بیرون و غرور او نرفت
ناز مهمان را ز صاحب خانه می‌باید کشید

صائب تبریزی

———-

گر نباشد هر دو عالم گو مباش
تو تمامی با توام تنها خوش است

عطار

اشعار عاشقانه از شاعران معروف ایرانی

اشعار عاشقانه از شاعران معروف ایرانی و خارجی

ای دیر بدست آمده بس زود برفتی
آتش زدی اندر من و چون دود برفتی
چون آرزوی تنگ‌ دلان دیر رسیدی
چون دوستی سنگ‌ دلان زود برفتی
انوری

———-

دل بیمار را در عشق آن بت
شفا از نعره‌های عاشقانه است

عطار

اشعار عاشقانه از شاعران معروف ایرانی

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

سعدی شیرازی

زیباترین اشعار شعرای ایرانی

جانا به جان رسید ز عشق تو کار ما
دردا که نیستت خبر از روزگار ما
انوری

———-

اندر دل من درون و بیرون همه او است
اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست

مولانا

اشعار عاشقانه از شاعران معروف ایرانی

هر شب به تو با عشق و طرب می‌گذرد
بر من زغمت به تاب و تب می‌گذرد
تو خفته به استراحت و بی تو مرا
تا صبح ندانی که چه شب می‌گذرد
هاتف اصفهانی

اشعار عاشقانه از حافظ

خواهم که راز عشقت پنهان کنم ز یاران
صحرای آب و آتش پنهان چگونه باشد

خاقانی

اشعار عاشقانه از شاعران معروف ایرانی

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شب گیر کنم

حافظ

زیباترین اشعار عاشقانه از شاعران معروف ایرانی

نیستم با درد عشقت لحظه‌ای
خالی از غم ها و از تیمارها

بر امید روی چون گلبرگ تو
می نهم جان را و دل را خارها

سنایی غزنوی

اشعار عاشقانه از شاعران معروف ایرانی

عشق رخ تو بابت هر مختصری نیست
وصل لب تو در خور هر بی خبری نیست
هر چند نگه می‌ کنم از روی حقیقت
یک لحظه ترا سوی دل ما نظری نیست
بسیار سمرهاست در آفاق ولیکن
دل‌ سوزتر از عشق من و تو سمری نیست

سنایی

نظرات