جملاتی برای انگیزه و سرزندگی + عکس نوشته انگیزشی

0

در این پست می توانید متن های زیبای انگیزه بخشیدن و جملاتی برای انگیزه و سرزندگی و عکس نوشته انگیزشی و متن های زیبای امیدوار کننده و متن های خاص انرژی بخش و متن های زیبای زندگی بخش را مشاهده کنید.

 جملاتی برای انگیزه و سرزندگی

جملاتی برای انگیزه و سرزندگی

وقتی موانع بروز می کنند مسیر حرکتتان را برای رسیدن به هدف تغییر دهید نه هدفتان را

—–

Sometimes you win
sometimes you learn

گاهی برنده می شوی
و گاهی می آموزی.

جملاتی برای انگیزه و سرزندگی

وقتی که واقعا برایت اهمیتی نداشته باشه که دیگران درموردت چطور فکر می کنند
به یک درجه ای از آزادی می رسی که بعدش می توانی به هر موفقیتی دست پیدا می کنی.

جملاتی برای انگیزه و سرزندگی

ذهنی که تحت تسلط افکار و احساسات مثبت باشد جایگاه مناسبی برای ایجاد وضعیت ذهنی است که به ان ایمان میگوییم

متن انگیزشی

Dream it
Believe it
Build it

رویای آن را داشته باش
باورش کن
بسازش.

جملاتی برای انگیزه و سرزندگی

موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود
همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند
“آلبرت انیشتین”

—–

ما همیشه از شکست ها بیشتر یاد می گیریم تا موفقیت ها؛ اجازه ندهید شکست ها شما را متوقف کنند.

جملاتی برای انگیزه و سرزندگی

Always make a total effort
even when the odds are against you

همیشه تلاش کنید
حتی زمانی که شانس هم مخالف شماست.

جملات ناب انگیز بخشیدن

من ترجیح می دهم افسوس بخورم که چرا آن کار را انجام دادم
تا اینکه افسوس بخورم کاش آن کار را انجام می دادم!
“لئو تولستوی”

جملاتی برای انگیزه و سرزندگی

آن ها به آرزوهای تو می خندند تا زمانی که بتوانی از آرزوهایت پول درآوری. “جف بیزوس”

—–

آن ها به آرزوهای تو می خندند تا زمانی که بتوانی از آرزوهایت پول درآوری. “جف بیزوس”

—–

بعضی وقت ها موفق می شوید بعضی وقتها یاد می گیرید….

جملاتی برای انگیزه و سرزندگی

سرنوشت هرکس همان قدر که به ان ارزش می دهد بها دارد

—–

Nothing is impossible
the word itself says I’m possible

هیچ چیز غیرممکن نیست
خود کلمه می گوید من ممکن هستم!

عکس استوری جملاتی برای انگیزه و سرزندگی

اگر کاری که انجام می دهید دیوانه بازی نیست قطعا دارید کار اشتباهی را انجام می دهید
“لری پیج”

جملاتی برای انگیزه و سرزندگی

هیچ وقت برای چیزهایی که می تونی خودت به دست بیاری به کسی التماس نکن!

—–

I would rather die of passion than of boredom

من ترجیح می دهم از اشتیاق بمیرم تا از کسالت.

جملاتی برای انگیزه و سرزندگی

در واقع پول نیست که اینده را برای شما به ارمغان می اورد بلکه این مهارت های شماست که آینده تان را رقم می زند

—–

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning

اجازه ندهید ترس از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد…

نظرات