جملات انگلیسی پاییزی + عکس استوری شروع پاییز

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره پاییز و جملات انگلیسی پاییزی و عکس استوری شروع پاییز و عکس استوری روز پاییزی و اشعار زیبا درباره پاییز و عکس نوشته درباره شروع فصل زیبای پاییزی را مشاهده کنید.

جملات انگلیسی پاییزی

جملات انگلیسی پاییزی

“.Love the trees until their leaves fall off, then encourage them to try again next year”
درختان را تا زمانی که برگ هایشان می ریزند دوست داشته باشید، سپس آنها را تشویق کنید تا سال آینده دوباره تلاش کنند.

جملات انگلیسی پاییزی

There’s nothing more inspirational in this world than autumn rainy days

در این جهان چیزی الهام بخش تر از روزهای بارانی پاییزی وجود ندارد

جملات انگلیسی پاییزی

“My favorite color is October.”
رنگ مورد علاقه من اکتبر (پاییز) است!

جملات انگلیسی پاییزی

.And all at once, summer collapsed into fall
و به یکباره ، تابستان به پاییز سقوط کرد.

جملات انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی

There is a harmony in autumn, and a luster in its sky, which through the summer is not heard or seen

نوعی هارمونی در فصل پاییز وجود دارد و درخششی در آسمانش است که در فصل تابستان نه شنیده می شود و نه دیده

جملات انگلیسی پاییزی

Chickens are counted in autumn.
جوجه ها را آخر پاییز می شمارند.

جملات انگلیسی پاییزی

“Just as a painter needs light in order to put the finishing touches to his picture, so I need an inner light, which I feel I never have enough of in the autumn”
همانطور که یک نقاش به نور نیاز دارد تا سنگ تمام بگذارد، من هم به نور درونی نیاز دارم که احساس می کنم در پاییز هرگز سیر نمی شوم.

لئو تولستوی

متن عاشقانه دو نفره پاییزی

Autumn is the season of liberty. Instead of being green,leaves can choose between yellow,red,brown,orange.

پاییز فصل آزادی است، برگ ها به جای صرفا سبز بودن، می توانند زرد، قرمز، قهوه ای و نارنجی بودن را انتخاب کنند.

جملات انگلیسی پاییزی

“How beautifully leaves grow old! How full of light and color are their last days!”
” چه قدر برگ‌های زیبا رشد می‌کنند! آخرین روزهای عمرشان چقدر پر از نور و رنگ است! “

جملات انگلیسی پاییزی

.I’m so glad I live in a world where there are autumn
خیلی خوشحالم که در دنیایی زندگی می کنم که پاییز زیبا وجود دارد.

جملات انگلیسی پاییزی

Take a deep breath and close your eyes
Feel the nature’s calmness
Let the peace flow in your mind
Let the wind whisper in your ears
In the serene autumn night

نفس عمیق بکش و چشمانت را ببند
آرامش طبیعت را احساس کن
اجازه بده آرامش در ذهنت جریان پیدا کند
بگذار زمزمه باد در گوش هایت بپیچد
در شب آرام پاییزی

نظرات