جملات مفهومی عاشقانه به انگلیسی + عکس استوری عاشقانه و احساسی با ترجمه

0

در این پست می توانید بهترین جملات عاشقانه و تبریک مناسبت ها و جملات مفهومی عاشقانه به انگلیسی و عکس استوری عاشقانه و احساسی با ترجمه و جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی و متن عاشقانه انگلیسی کوتاه و بلند و عکس پروفایل عاشفانه را مشاهده کنید.

 جملات مفهومی عاشقانه به انگلیسی

جملات مفهومی عاشقانه به انگلیسی

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

جملات مفهومی عاشقانه به انگلیسی

To the world you may be one

but for me you are my world

در جهان تو شاید یک نفر باشی

ولی برای من تو همه دنیامی.

جملات مفهومی عاشقانه به انگلیسی

I’m lost without you.

بدون تو معنایی ندارم.

جملات مفهومی عاشقانه به انگلیسی

my” love” is non stop like ”sea”
its ”trust” like ”blind”
its”shine” like ”star”
its”warm” like ”sun”
its” soft” like ”flower”
AND
its ” beautiful” like ”u”
عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.
عشق مثل ستاره میدرخشه.
عشق مثل خورشید گرم میکنه.
عشق مثل گل ها لطیفه.
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن عاشقانه و جملات رمانتیک انگلیسی

You are the person I want to spend my life with – my soul mate.

تو تنها کسی هستی که میخواهم عمرم را با او سر کنم – ای همزاد روح من.

جملات مفهومی عاشقانه به انگلیسی

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliest

کسی که سعی میکنه همه رو خوشحال کنه معمولا خودش همیشه تنهاست

جملات مفهومی عاشقانه به انگلیسی

You make my heart skip a beat.

برای تو قلبم را از ضربان باز می ایستد.

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی برای پروفایل

I fall for you the way the leaves fall

without explanation

Without justifiction

without apology

من برات میمیرم جوری که برگا به عشقِ پاییز میریزن

بدونِ هیچ توضیح

و بدون هیچ توجیح و اعتراضی

جملات مفهومی عاشقانه به انگلیسی

Bang bang
he’s gone, I don’t know why
And ’til this day, I sometimes cry
He didn’t even say goodbye
He didn’t take the time to lie
Bang bang

بنگ بنگ !
حالا اون رفته نمیدونم چرا
و تا امروز . بعضی وقتا گریه کردم
حتی خداحافظی هم نکرد
حتی نیومد که دروغ بگه
بنگ بنگ !

جملات مفهومی عاشقانه به انگلیسی

If I don’t know what true love is, how will i find it?

وقتی نمیدانم عشق واقعی چی هست، چگونه می خواهم بهش برسم؟

جملات مفهومی عاشقانه به انگلیسی

I don’t need nobody
& I don’t feel nobody
I don’t call nobody but You
all I need in my life ) ۱
به هیچ کس نیاز ندارم
و هیچ کس را احساس نمی کنم
هیچ کس رو صدا نمی کنم جز تو
تمام چیزی که در زندگی به آن نیاز دارم

نظرات