سخنان بزرگان درباره خشم + خشم از نظر احادیث

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره خشم و سخنان بزرگان درباره خشم و خشم از نظر احادیث و عکس در مورد کنترل خشم و جملات آموزنده بزرگان درباره خشونت و متن های ناب و زیبا در مورد خشونت را مشاهده کنید.

سخنان بزرگان درباره خشم

سخنان بزرگان درباره خشم

گیتی شده امروز گرفتار خشونت

کس نیست دل آسوده ز آزار و خشونت

از مدرسه تا مسجد و از خانه به بازار

هر جا نگری نیست جز آثار خشونت

سخنان بزرگان درباره خشم

آنتونی رابینز

به یاد داشته باشید که هر گاه از دست کسی خشمگین و یا برآشفته شدید، این، قوانین فردی شما است که ناآرام تان کرده است، نه رفتار طرف مقابل.

سخنان بزرگان درباره خشم

هنگامی که خشمگین و برآشفته هستید،

در دشواری خود به دام می‌افتید.

هرچه بیشتر خشمگین شوید و دست و پا بزنید،

بیشتر در باتلاق دشواری‌ها فرو خواهید رفت.

آنتونی رابینز

عکس استوری خشم

نومید مشو جانا کز لطف الهی

یک روز شود معدوم کردار خشونت

بر جای سلاح آید، اصلاح و به تدبیر

نابود شود یکسره ابزار خشونت

سخنان بزرگان درباره خشم

آندره موروا

هیچ کاری ممکن نیست برای مملکت انجام گیرد، مگر اینکه هوی و هوس و خواهش های نفسانی و هیجان های روحی مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملکتی راه نداشته باشد.

سخنان بزرگان درباره خشم

به ازاء هر دقیقه عصبانیت،

شصت ثانیه شادی را از دست می دهید.

رالف والدو امرسون

عکس پروفایل عصبانیت

ﺍﺯ ﭼـــﻬﺮﻩ، ﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ، ﮔﻞ ﺭﺍ، ﻣﺸـــﻜﻦ

ﺍﻓﺮﻭﺧـــﺘﻪ، ﺭﺥ ﻣﺮﻭ، ﺗﻮ ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﭼﻤﻦ

ﮔﻞ ﺭﺍ، ﺗﻮ ﺩﮔـــﺮ، ﻣﻜﻦ ﺧﺠﻞ، ﺍﻱ ﻣﻪ ﻣـــﻦ

ﻣﺸﻜﻦ، ﺑﻪ ﭼﻤﻦ، ﺍﻱ ﻣﻪ ﻣﻦ، ﻗﺪﺭ ﺳـــﺨﻦ

سخنان بزرگان درباره خشم

ولتر

اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی.

سخنان بزرگان درباره خشم

ترک کردن ِ آدمها هم آدابی دارد!

اگر آداب ِ ماندن نمیدانید

لااقل درست ترکشان کنید تا تَرَک برندارند

سخنان بزرگان درباره خشم

از کلید شربگویم من در اینجا وقت خشم

کرده بسیاری هلاکت ها بدنیا وقت خشم

بودن وافسانه ی آنرا به آتش میکشد

میکند همچون جهنم زندگی ها وقت خشم

نفس انسان همچو ابلیس است در هنگام خشم

همچو شیطان میند در دسا و پاها وقت خشم

عکس استوری سخنان بزرگان درباره خشم

رالف والدو امرسون

به ازاء هر دقیقه عصبانیت، شصت ثانیه شادی را از دست می دهید.

سخنان بزرگان درباره خشم

اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی.

ولتر

—–

غرور خشک درختانم،به زیر خشم تبر آری
فتاده ریشه ی ایمانم، به زیر خشم تبر آری
قنوت دست من و جنگل، شکسته در طلب باران
از این قنوت پشیمانم، به زیر خشم تبر آری
مرمتی است؛ چو ابراهیم، به دست سبز تو کاش افتد
در این خرابه بت جانم، به زیر خشم تبر آری
غزل غزل همه حیرانم،عذاب عشق تو در جانم
و شاخ و برگ پریشانم، به زیر خشم تبر آری
به عشق چشم تو پابندم وگرنه دست تو می داند
بدین شکیب نمی مانم، به زیر خشم تبر آری

نظرات