جملات خودکشی و ناامیدی + عکس استوری ناراحتی و نومیدی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه نا امیدی و جملات خودکشی و ناامیدی و عکس استوری ناراحتی و نومیدی و متن درباره خودکشی و متن درباره نومیدی و جملات ناب ناامیدی و عکس نوشته نا امید شدن و اشعار کوتاه ناراحتی را مشاهده کنید.

جملات خودکشی و ناامیدی

جملات خودکشی و ناامیدی

هرگز از مرگ نهراسیده‌ام

اگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود

هراسِ من باری همه از مردن در سرزمینی‌ست

که مزدِ گورکن

از بهای آزادیِ آدمی

افزون باشد

جملات خودکشی و ناامیدی

زمان گذشت بدون توجه به چیزهای کوچکی که کم هم نبودند
چیزهای کوچکی که حداقل می توانستند تحمل کردن زندگی را آسان تر کنند
گاهی فرصت نبود
گاهی حوصله
و من خیلی دیر این را فهمیدم
خیلی دیر
هر چند که شاید هنوز هم پشت این همه سیاهی
کسی ، چیزی پیدا شود که نام من را از یاد نبرده باشد

جملات خودکشی و ناامیدی

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن

این روزها زیادند “گرگهایی” که با کفش آهو راه میروند !

جملات کوتاه درباره مرگ

کافی است زمان مرگت را بدانی، آن وقت است که حتی زیبایی خوردن یک لیوان آب را از دست نمی دهی.

جملات خودکشی و ناامیدی

خدا میشود بلیطم را پس بگیری . . . ؟
مقصد را اشتباه آمدم . . اینجا را نمی خواهم

—–

تنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض میک نم

هیچکس مرا به یاد نمی آورد

این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی

و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم

جملات خودکشی و ناامیدی

جُستن

یافتن

و آنگاه

به اختیار برگزیدن

و از خویشتنِ خویش

بارویی پی‌افکندن

اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش‌تر باشد

حاشا، حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم

احمد شاملو

عکس استوری ناراحتی

شانس یکبار در خونه آدم رو میزنه…
ولی بد شانسی دستش رو از رو زنگ ور نمیداره…
بدبختی هم که کلید داره هر وقت بخواد رسما میاد تو !

جملات خودکشی و ناامیدی

خدایا مرا چه طعمی آفریدی

که همه از من زود سیر می شوند

—–

از مرگ نترسید
از این بترسید که وقتی زنده اید
چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت.

“برتراند راسل”

جملات خودکشی و ناامیدی

صــداے تپـش هـاے قلبمــ رو میشنوم
ولـے
هیچـ علاقه اے به زندگـے کردטּ توشـ نیستـــ

عکس استوری جملات خودکشی و ناامیدی

کـاش میشـد

خودمو یـه جایی جا بذارم

و برگـردم ببینم دیگه نیستم

جملات خودکشی و ناامیدی

به جای تاج گل بزرگی
که پس از مرگم برای تابوتم می آوری
شاخه ای از آن را همین امروز به من هدیه کن

—–

خالی تر از سکوتم …
انبـوهــی از ترانـه
بــا یـاد صبـح روشـن اما …
امیـد باطل
شب دائـمی ست انـگار …

جملات خودکشی و ناامیدی

پروانه ی من در تاری افتاده است که

عنکبوتش “سیر” است

نه می تواند پرواز کند

نه می میرد …!

نظرات