جملات خفن انگلیسی + عکس نوشته متن های سنگین و فاز

0

در این پست می توانید متن های دپ و سنگین انگلیسی و جملات خفن انگلیسی و عکس نوشته متن های سنگین و فاز و اشعار خاص انگیسی و جملات ناب انگلیسی و عکس استوری انگلیسی برای استوری را مشاهده کنید.

 جملات خفن انگلیسی

جملات خفن انگلیسی

I don’t believe in plastic surgery, But in your case, Go ahead

به جراحی زیبایی اعتقاد ندارم … اما در مورد تو … انجامش بده!

جملات خفن انگلیسی

The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity
سخت ترین مرحله، تصمیم گیری برای اقدامه!
بقیه اش فقط سرسختی و استقامته!

جملات خفن انگلیسی

Together there is no mountain we can’t climb.

هیچ قله­ای نیست که در کنار هم نتوانیم آن را فتح کنیم.

—–

I am not a player…I’m the game

من بازیکن نیستم … من خود بازی ام!

جملات خفن انگلیسی

ᴰᵉᵛᵉˡᵒᵖ ˢᵘᶜᶜᵉˢˢ ᶠʳᵒᵐ ᶠᵃⁱˡᵘʳᵉˢ. ᴰⁱˢᶜᵒᵘʳᵃᵍᵉᵐᵉⁿᵗ ᵃⁿᵈ ᶠᵃⁱˡᵘʳᵉ ᵃʳᵉ ᵗʷᵒ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ˢᵘʳᵉˢᵗ ˢᵗᵉᵖᵖⁱⁿᵍ ˢᵗᵒⁿᵉˢ ᵗᵒ ˢᵘᶜᶜᵉˢˢ
سعی کن موفقیتت رو از دل شکست هات بیرون بکشی
شکست و نا امیدی، دو مرحله قطعی برای رسیدن به موفقیتن!

جملات طعنه دار انگلیسی برای بیو

Don’t waste words on people who deserve your silence.

کلماتت رو برای آدم­هایی که فقط لیاقت سکوتت رو دارن، هدر نده.

جملات خفن انگلیسی

single? no i am just in a relationship with freedom

تنها؟! نه من با آزادی رابطه دارم …

جملات خفن انگلیسی

I attribute my success to this: I never gave or took any excuse
موفقیتم را مدیون دو چیز هستم: نه بهانه آوردم، و نه بهانه ای پذیرفتم!

جملات خفن انگلیسی

be careful who You trust to say your problems
and mistakes Remember Every one who smiles at you is not your friend .

‏حواست باشه به کی اعتماد میکنی و اشتباهات
و مشکلاتت رو بهش میگی یادت باشه هر کَسی
که بهت لبخند زد دوستت نیست .

کپشن شاخ و تیکه دار سنگین برای اینستاگرام

I am a good boy with bad habits

من یه پسر خوب با عادت های بد هستم

جملات خفن انگلیسی

I am not a player…I’m the game
من بازیکن نیستم … من خود بازی ام!

—–

I wish you were and me and the corner! If this corner is the other side of the world, accepted!

ای کاش تو باشی و من و گوشه ­ی دنجی! این گوشه اگر آن سمت دنیاست، قبول!

جملات بیو انگلیسی با ترجمه فارسی

It is better to live one day as a lion, than a thousand days as a lamb

یه روز زندگی کردن مثل شیر بهتر از هزار روز زندگی کردن مثل بره ست

جملات خفن انگلیسی

𝚃𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚝𝚒𝚖𝚎𝚜 𝚗𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚕𝚊𝚜𝚝, 𝚋𝚞𝚝 𝚝𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚙𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎 𝚍𝚘
روزگار سخت پایدار نیست ولی انسان های سخت پایدارند

—–

Care your moon. The city lights are worthless.

حواست رو بده به ماه. چراغ­های شهر ارزش ندارند.

نظرات