متن عاشقانه نفسم تویی + عکس پروفایل عاشقانه برای نفسم

0

در این پست می توانید متن های زیبا عاشقانه و متن عاشقانه نفسم تویی و عکس پروفایل عاشقانه برای نفسم و متن زیبای عاشقانه برای عشق زندگیم و متن زیبای عاشقانه و خاص و جملات ناب عاشقانه را مشاهده کنید.

 متن عاشقانه نفسم تویی

متن عاشقانه نفسم تویی

عطرِ جاری در نفس هایت بسی بوییدنیست
ریشه ی اندوهِ من با خنده ات برچیدنیست..

—–

این نفس فردا نمی آید به دست

پس به شادی بگذرانش تا که هست !…

متن عاشقانه نفسم تویی

اینکه
میان دستانت
لحظه ای‌ چشم هایم را ببندم
و دنیا به سکوت صدای‌
نفس هایت فرو رود
نمی دانی‌
چه هیجانی‌ ست

متن عاشقانه نفسم تویی

آمد و کمی در صندلی انتظار نشست
نگاه کرد و دل ربود
بعد گفت اسم تان چیست ؟
اسمم را گفتم و بعد رفت … مدتی است اسم تان چیست صوت گوشهای من شده است ……

پیامک های عاشقانه نفس

گره به کارِ دلِ آدمی ست همچو نفس
گره گشای تویی، ای هزار دستت عشق……

متن عاشقانه نفسم تویی

چقدر خوبه یکی باشه
یکی باشه که بغلت کنه
سرتو بزاری رو سینش ارومت کنه
حرم نفس هایش تنت داغ کنه
عطر دستاش موهاتو نوازش کنه
چقدر خوبه
چقدر خوبه که اروم دم گوشت بگه
غصه نخوریا
من کنارتم

—–

می کشم تو را نفس
اما،چه تلخ است
دم و بازدم
یادت…

متن عاشقانه نفسم تویی

در جوّ زمین نیز بدون تو نفس نیست
برگشته ام اکسیژن ناب از تو بگیرم…

—–

تازه از عطر نفس های تو فهمیدم چرا
کارشان رو به کسادی می رود عطارها
جای رسم دایره گاهی مربع می کشند
عقل را پر داده عشقت از سر پرگارها

عکس استوری نفسم

زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش

نیست امید که همواره نفس بر گردد…

متن عاشقانه نفسم تویی

من هر نفسم بر نفس ناز تو بند است
من مشتریم،قیمت لبخند نو چند است؟…

—–

خدا از همه ی چیز جفت افرید
جز بینى,دهان,قلب
چون باید براى خودت یک هم نفس ,هم زبان وهم دل پیدا کنى

متن عاشقانه نفسم تویی

به عشق من هوس گفتی و رفتی
دلم را در قفس کردی و رفتی

برای من هوایی غیر تو نیست
نفس در سینه حبس کردی و رفتی…

عکس پروفایل عاشقانه

عطرِ جاری در نفس هایت بسی بوییدنیست
ریشه ی اندوهِ من با خنده ات برچیدنیست…

متن عاشقانه نفسم تویی

سهمیه ی هوای من هم برای تو
برای نفس نفس زدن در آغوش دیگری لازمت می شود

—–

گاهی نفس
جانی دوباره می دهد
و گاه
جانی دوباره می ستاند.

پروانه فرهی(پرر)
۱۴ دوصفر شهریور…

عکس استوری عاشقانه نفسم تویی

هرگز نمی شود که تو را دید و بعد از آن
جایی نفس کشید به جز در هوای تو…

متن عاشقانه نفسم تویی

دوست دارم لحظه ها را مزه مزه کنم
مادام نفس عمیق بکشم؛
این روزها انگار خود,
زندگی میشوم
خدایا ممنون
این معجزه ی پاییز توست

نظرات