متن زیبا درمورد اطمینان + عکس نوشته زیبا اعتماد کردن

0

در این پست می توانید متن زیبا درمورد اطمینان و عکس نوشته زیبا اعتماد کردن و متن اعتماد کردن و جملات آموزنده در مورد اعتماد و جمله های ناب و زیبا در مورد اعتماد و جمله های دلنشین در مورد اعتماد را ببینید.

     متن زیبا درمورد اطمینان

متن زیبا درمورد اطمینان

بخشیدن آدما که سخت نیست

اعتماد دوباره بهشون خیلی سخته

—-

فقدان شفافیت موجب بی اعتمادی و حسی قوی از نا امنی می‌شود.
دالایی لاما

متن زیبا درمورد اطمینان

مردی که ادعا می کند، دیگر اعتقادی به عشق ندارد؛ کسی است که دیگر عشق به او اعتمادی ندارد.((مارس کرانشه))

—-

هر قلبی که پاک باشد
بیشتر اعتماد میکند
بیشتر محبت میکند
بیشتر میبخشد
و بیشتر آسیب میبیند …

—-

بیا به هم اعتماد کنیم
من به چشم‌های تو
تو به پا‌های من
و قول بدهیم هم‌دیگر را
به جاهای خوبی ببریم…

متن زیبا درمورد اطمینان

به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچ کس بدی نکن.
((ویلیام شکسپیر))

—–

قابل اعتماد بودن چیزی فراتر از پذیرش مسئولیت است. پذیرش مسئولیت باید با قضاوت درست همراه باشد.((جان ماکسول))

—–

همیشه به خود
اعتماد داشته باشید.
اگر یک بار کاری را با موفقیت

انجام داده باشید،
باز هم می توانید

متن زیبا درمورد اطمینان

جمله های دلنشین در مورد اعتماد 

اعتماد به تدریج می آید و یکجا می رود.
((موار دفاست))

—-

اگر کسی پیوسته دستور کارش این باشد که منافع خودش را مقدم بر منافع تیم بداند، غیر قابل اعتماد بودن خود را ثابت می کند.((جان ماکسول))

—–

قابل اعتماد بودن
چیزی فراتر از پذیرش مسئولیت است.
پذیرش مسئولیت
باید با قضاوت درست همراه باشد

متن زیبا درمورد اطمینان

به هیچ دسته کلیدی اعتماد نکنید بلکه کلید سازی را فرا بگیرید.
((آنتونی رابینز))

—-

رابطه بدون اعتماد
مثل گوشیه بدون آنتنه
فقط میتونی باهاش بازی کنی!

جمله های ناب و زیبا در مورد اعتماد 

همه‌ محبتت را به پای دوستت بریز، ولی همه‌ی اسرارت را در اختیار او نگذار.

حضرت علی (ع)

بزرگترین توانایی، قابل اعتماد بودن است.
((کورت برگ وال))

متن زیبا درمورد اطمینان

به همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند…

—-

بگذار حرف ها را
چشم هایت با من در میان بگذارند
زبانت را هرگز
هرگز
اعتمادی نیست

—–

اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم به شما اعتماد نخواهند کرد.
((جان ماکسول))

متن زیبا درمورد اطمینان

زیانبارترین احساس پس از شکست، از دست دادن اعتماد به نفس و مشکوک شدن به توانایی و صلاحیت خویش است.((جان ماکسول))

جملات آموزنده در مورد اعتماد

اگر خود
به خویشتن اعتماد ندارید،
دیگران هم
به شما اعتماد نخواهند کرد.

—-

به آدم اعتماد کنند، بهتر از آن است که به آدم محبت کنند.
((جرج مک دونالد))

متن زیبا درمورد اطمینان

بی اعتمادم!
میدونی چرا ؟ چون کبریتی دستمو سوزوند که روش نوشته بود بی خطر

متن زیبا درمورد اطمینان

مردی که ادعا می کند، دیگر اعتقادی به عشق ندارد؛ کسی است که دیگر عشق به او اعتمادی ندارد.مارس کرانشه

—-

به خویشتن اعتماد کن، آنگاه راه زندگی را خواهی یافت.
((گوته))

—-

هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن: اعتـماد، قول، رابطه و قلب؛ زیرا اینها وقتی می شکنند صدا ندارند، اما درد بسیاری دارند.
((چارلز دیکنز))

نظرات