متن خلوت و تنهایی + عکس نوشته تنها بودم

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره تنهایی و متن خلوت و تنهایی و عکس نوشته تنها بودم و عکس استوری درباره تنهایی و جملات ناب درباره تنهایی و متن درباره دوری از جامعه و متن درباره آرام شدن را مشاهده کنید.

متن خلوت و تنهایی

متن خلوت و تنهایی

دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز!
هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود!
آخرین باری که شمردمشان
تنها یک دلیل برایم مانده بود..!
آنهــــــــــم دیدن تو بود !!

متن خلوت و تنهایی

آتــــش گرفته دفتــــــر شعــــرم به اســــم تــــو

فالــــی نمانده تا به تو یــــلدایی اش کنــــم

بی خود به فــــال نیــــک نگیر این ترانــــه را

عشقــــی نــــمانده تا به تــــو لیلایی‌اش کــــنم

متن خلوت و تنهایی

گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است

داشتن بعضی ها تنهاترت می کند

متن خلوت و تنهایی

دلــم حـضـور مــردانــه می خــواهــد
نـــه اینـکـه مــرد بــاشـد
نه
…مــــردانــه بـاشـد
حــرفـش…
قــولــش…
فــکــرش…
نـگـاهـش…
قـلـبـش…
و …آنــقــدر مــردانــه
کـه بـتـوان تا بـیـنهـایــت دنـیــا بـه او اعـتــمــاد کــرد

متن و دلنوشته در مورد تنها شدن

راست میگویند،بویــــــــِ عطــــــــــر تمـــ ـام

خاطراتــــ تــ ـلخ و شیرین را بیاد میآورد

اما او هیچ وقت عطر نمیزد،زخمــــــــــ میزد!!!

متن خلوت و تنهایی

اینجا احساس فروشی شده …

عشق اجاره ای شده …

و تنهایی هم برای ما آدم شده …

—–

چشمانم گاهی بی اختیار خیس می شوند..

می گویند حساسیت فصلی است..

من به فصل فصل این دنیای بی تویی حساسم..

متن خلوت و تنهایی

چه سنگین گذشت عصر بارانی ام

گویی نوازش نمی کرد، باران صورتم را

گریه ام، فریادم، تنها سکوتی بود

تا حرفهایم

در بستری از بغض بخوابند…

کپشن در مورد خلوت و تنهایی

اگه رفتی اگه تنها موندم

اگه تو خاطره هات جا موندم

نگران من نباش

نوش جونم که همش دلتنگم

نگران من نباش اگه گریه داره این آهنگم

اگه عمرم داره از کف میره

اگه هر شب نفسم میگیره

نگران من نبـــاش

متن خلوت و تنهایی

حالم گرفته از این شـــــــــــــــــــــــهر

که آدم هایش، همچون هوایش نا پایدارند

گاهی آن قدر پــــــــــــــــــــــــاک که باورت نمی شود..

گاهی آن قدر آلـــــــــــــــــــــــــوده که نفست می گیرد..

متن خلوت و تنهایی

تو رفتی…

من ماندم با تمام خاطره هایت

خاطرات تلخی که قِـصّه شیرین زندگیم را به پای غُـصه ای تلخ نشاند

و زمین گیرشد شیطنت هایم و دنیایم مُـــرد…

من که رفتم …

توماندی و تمام خوشی دنیایت!

عکس استوری تنهایی

آتــــش گرفته دفتــــــر شعــــرم به اســــم تــــو

فالــــی نمانده تا به تو یــــلدایی اش کنــــم

بی خود به فــــال نیــــک نگیر این ترانــــه را

عشقــــی نــــمانده تا به تــــو لیلایی‌اش کــــنم

متن خلوت و تنهایی

اگر سهم من

از این همه ستاره

فقط سوسوی غریبی است..

غمی نیست..

همین انتظار رسیدن شب برایم کافیست ..

—–

گریــــــه شاید زبان ضعـــف باشد

شاید کودکــانه ، شاید بی غــرور

اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود

می فهمــــم نه ضعیفم ، نه کودکم ، بلکه پر از احساســـم …

نظرات