متن انگیزشی حس خوب + عکس نوشته درباره امید به زندگی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره روزهای خوب و متن انگیزشی حس خوب و عکس نوشته درباره امید به زندگی و عکس نوشته انکیزشی و متن های امیدوار کننده و متن های انرژی بخش و متن های امیدوار کننده را مشاهده کنید.

متن انگیزشی حس خوب

متن انگیزشی حس خوب

آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن انگیزشی حس خوب

“هیچکس آن بیرون موفقیت را با دستانش به من هدیه نخواهد کرد.
من باید خودم برم بیرون و موفقیت را کسب کنم… بخاطر همین است که من امروز اینجا هستم,
تا بر سرنوشتم مسلط شوم، تا پیروز شوم، هم بر زندگی هم بر خودم.”
__مایکل جوردن

متن انگیزشی حس خوب

«امیدتان را که از دست بدهید، انگار همه‌چیز را از دست داده‌اید. البته حتی زمانی که فکر می‌کنید همه چیز از دست رفته است، باز هم امید وجود دارد.»

– من شماره چهار هستم، پیتاکوس لور

متن انگیزشی حس خوب

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحت تان کرده است
نه رفتار طرف مقابل …

عکس نوشته امیدوار کننده

هیچ وقت نمیدونی چقدر قوی هستی؛ تا وقتی که قوی بودن تنها انتخابت باشه…

متن انگیزشی حس خوب

«سه اصل ضروری برای داشتن زندگی شاد عبارتند از: کاری برای انجام دادن، چیزی برای دوست داشتن و چیزی برای امیدوار بودن»

—–

فقط یک شادی در زندگی وجود دارد
دوست داشتن و دوست داشته شدن

—–

اگر دنبال آن یک نفری هستی که زندگی ات را تغییر دهد؛ همین الان برو جلوی آینه…

متن انگیزشی حس خوب

نهنگ یونس را نخورد…

کارد اسماعیل را نکشت…

آتش ابراهیم را نسوزد…

دریا موسی غرق نکرد…

آری اگر او بخواهد

همه چیز ممکن است…

.. نا امید نباش …

جملات ناب انگیزشی

شاد بودن چیزی است که باید خودت به زندگی اضافه کنی. بقیه نمی‌توانند به تو تقدیمش کنند. زندگی دست‌ساز است.

متن انگیزشی حس خوب

“فقط بخاطر داشته باشید : همیشه اون بیرون افرادی هستند که بیشتر از شما خوشحالند درحالی که کمتر از شما دارند.”
__اریک توماس

متن انگیزشی حس خوب

آدم خوشبین کسی است که جدول را با خودکار حل میکند

و بدبین کسی است که در خیابان یک طرفه به هر دو سمت نگاه می کند

امید به زندگی
زندگی فردا نیست

زندگی امروز است

زندگی

قصه ی عشق است و امید

صحنه ی غمها نیست

به چه می اندیشی

نگرانی بیجاست

چون خدا با توست

عکس استوری متن انگیزشی حس خوب

چرخ گردون چه بخندد

چه نخندد تو بخند

مشکلی گر سر راه

تو ببندد تو بخند

غصه ها فانی وباقی

همه زنجیر به هم

گر دلت از ستم

غصه برنجد تو بخند

متن انگیزشی حس خوب

“بزرگترین اشتباهی که در زندگی میتوانید مرتکبش شوید این است که هیچ وقت سعی نکنید.”
__ناپلئون هیل

نظرات