سخنان زیبا دکتر شریعتی + جملات آموزنده

0

متن های دکتر شریعتی در ایران شناخته شده است و افراد زیادی هستند که از این متن ها و سخنان دکتر در بیو پروفایل خود استفاده می کنند. به همین دلیل ما در این پست از سخنان زیبا دکتر شریعتی استفاده کرده ایم.

سخنان زیبا دکتر شریعتی

سخنان زیبا دکتر شریعتی

انسان معتقد و مسئول, برای دشنام‌هایش نیز ارج و حرمت قائل است و من هرگز آن را در نثار به کسانی که اساساً وجود ندارند, تباه نمی‌کنم

————–

خداوندا به هر کس که دوست میداری بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است و به هر کس که دوست میداری بچشان که دوست داشتن از عشق برتر است.

هر انسان کتابی است در انتظار خواننده اش.

————–

بهترین مترجم کسی است که:

سکوت دیگران را ترجمه کند!

شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی شیرین باشد…

سخنان زیبا دکتر شریعتی

متن مفهومی از دکتر شریعتی

عشق، جنون است و جنون چیزی جز خرابی و پریشانی “فهمیدن” و “اندیشیدن” نیست. اما دوست داشتن، در اوج معراج‌اش، از سر حد عقل فراتر می‌رود و فهمیدن و اندیشیدن را نیز از زمین می‌کند و با خود به قله بلند اشراق می‌برد. عشق زیبایی‌های دلخواه را در دوست می‌آفریند و دوست داشتن زیبایی‌های دلخواه را در ” دوست ” می‌بیند و می‌یابد.

————–

آن ها«دشمنان»از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمی شوی می دوشنت و از اسب
که دونده تر نمی شوی سوارت می‌شوند و از خر که قویتر نمی شوی بارت میکنند. انها از
فهمیدن تو میترسند.

————–

اگر پیاده هم شده است سفر کن ،

در ماندن،،،، می پوسی.

سخنان زیبا دکتر شریعتی

جملات کوتاه و سخنان زیبا دکتر شریعتی

دلی که عشق ندارد و به عشق نیاز دارد آدمی را همواره در پی گم شده‌اش ملتهبانه به هر سو می‌کشد!؟ خدا، آزادی، هنر و دوست در بیابان طلب بر سر راهش منتظرند. وی کوزه خالی خویش را از آب کدامین چشمه پر خواهد کرد؟

————–

چه بسا تلاش کننده ای که به زیان خود می کوشد
هرکس پرحرفی کند یاوه می‌گوید و آن کس که بیندیشد آگاهی یابد

————–

انسان معتقد و مسئول , برای دشنام هایش نیز ارج و حرمت قائل است و من هرگز آن را در نثار به کسانی که اساسا وجود ندارند , تباه نمی کنم

سخنان زیبا دکتر شریعتی

جملات زیبا دکتر شریعتی

خدایا، آتش مقدس شک را آن چنان در من بیفروز تا همه یقین‌هایی را که در من نقش کرده‌اند, بسوزد! و آنگاه از پس توده این خاکستر, لبخند مهراوه بر لب‌های صبح یقینی, شسته از هر غبار طلوع کند

————–

به من توفیق عشق بی هوس، تنهایی در انبوه جمعیت

و دوست داشتن بی آنکه عشق بداند را عطا کن

سخنان زیبا دکتر شریعتی

سخنان زیبا دکتر شریعتی

آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند

اما کسی که زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند

و چرندیاتش هم حرف حسابی به حساب می آیند.

————–

انسان مجبور نیست حقایق را بگوید..

ولی باید چیز هایی که میگوید حقیقت داشته باشد

نظرات