جملات زیبا درباره اقبال + عکس نوشته درباره بخت و شانس

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره شانس و جملات زیبا درباره اقبال و عکس نوشته درباره بخت و شانس و عکس نوشته درباره بخت خوب و عکس نوشته درباره بخت بد و متن درباره عکس استوری درباره اقبال خوب را مشاهده کنید.

 جملات زیبا درباره اقبال

جملات زیبا درباره اقبال

تنها راه نیک بختی و خشنودی جاودانی این است که بر پایه ی ارزشهای راستین خود زندگی کنیم.

آنتونی رابینز

—–

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟
خواهان کسی باش که خواهان تو باشد…

جملات زیبا درباره اقبال

اگرچه بخت به من پشت کرده باکی نیست

“مرا هزار امید است و هر هزار تویی”

جملات زیبا درباره اقبال

تنها راه دستیابی به نیک بختی درازمدت آن است که بر مبنای بزرگترین آرمانهای خود زندگی کنیم، یعنی هدف راستین خود را بشناسیم و بر پایه ی آن به کنش بپردازیم.

آنتونی رابینز

جملات در مورد بخت خوب

تور بر سر ماهی

کل کشان به ساحل اقبال می برد

صیاد…

جملات زیبا درباره اقبال

گاهی کار فقر و بیچارگی به جایی می رسد که رشته ها و پیوندها را می گسلد. این مرحله ای است که تیره بختان و سیاهکاران چون بدانجا رسند، درهم آمیخته و در یک کلمه که کلمه شومی است، شریک می شوند؛ این کلمه «بینوایان» است.

ویکتور هوگو

جملات زیبا درباره اقبال

بشر حق انتخاب ندارد، چون محکوم و مجبور به سرنوشت است.

فریدریش نیچه

سخن بزرگان در مورد بخت

تصویر دلخواه منی،،،، اقبال، یعنی تو
زیباترین تقدیرها ، در فال، یعنی تو

دل بسته ای بر آن خدای ناز، یعنی من
دل برده ای با، چشم های کال یعنی تو

تشریح تو، در قلب من پیوسته این بوده
ممنوعه ی عاشقترین خوشحال، یعنی تو

جملات زیبا درباره اقبال

در آسمان خبری از ستاره ی من نیست

که هر چه بخت بلند است ، عمر کوتاه است

جملات زیبا درباره اقبال

تیره بخت ترین افراد همیشه نقش دژخیم [ =بدخوی ] را در فراشد تنزل ارزشها به عهده می گیرند.

میلان کوندرا

عکس استوری جملات زیبا درباره اقبال

نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود

حال من از تو شود

وز غیر تو هر جا سخن آید به میان

خاطر به هزار پراکنده شود…

جملات زیبا درباره اقبال

هر قدر علل و موجبات اندوه آدمی کمتر باشد، نیک بخت تر است و هر چه میزان خواسته ها و تمایلات کمتر باشد، زندگی او آرامتر و به نیکبختی نزدیکتر خواهد بود.

یوهان ولفگانگ فون گوته

—–

مردم بینوا و تیره بخت، درمانی جز امید ندارند.

ویلیام شکسپیر

جملات زیبا درباره اقبال

دست و پای در بند ریشه های هرز
هول و هراس فرداهای ناپیدا
در گیر و دار نابرابر جدال ها
به گِل نشسته زورق اقبالش …
کوک های درشت می دوزد
وصله های زخم را
بر درازای عمر گزاف
از یاد رفته است
بی نام و نشان…

نظرات