جملات دارک خاص + عکس نوشته های دارک برای استوری

0

در این پست می توانید متن های زیبا دارک و جملات دارک خاص و عکس نوشته های دارک برای استوری و جملات عاشقانه دارک و جملات جذاب و متن های خاص عاشقانه انگلیسی و کپشن دارک را مشاهده کنید.

جملات دارک خاص

جملات دارک خاص

دلتنگی بیشتر از عشق
بیشتر از دوست داشتن
مرا محتاج او می کند

—–

“The way you smile gives me butterflies…”

آن گونه که تو لبخند می زنی به من احساس پروانگی می دهد…”

جملات دارک خاص

Don’t scare of darkness
When night vones i will be your moon

از سیاهی نترس راه برو
من شب شروع بشه ماهت می شوم

جملات دارک خاص

بیا با پنجه راه برویم روی تن این دنیا
بگذار خواب بماند
نفهمد از قانونش گریخته ایم و دل باخته ایم

عکس نوشته دارک

“I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.”

به تو نگاه می کنم و مابقی زندگیم را پیش چشمم می بینم.”

جملات دارک خاص

sometimes, even midnight isn’t dark enough for me to hide my broken pieces.

گاهی نیمه های شب هم برای چسباندن تیکه های خورد شدم کافی نیس…

—–

عشق تویی
بقیه رو امتحان نکردم
چون سعی می کردن تو باشن

—–

You are the best thing in my life

تو بهترین چیز در زندگی من هستی

جملات دارک خاص

Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness.

امید به این است که بتوانید ببیند با وجود تمام تاریکی ها نور هم وجود دارد.

جملات خاص

عشق اول مثله جای واکسن بچگیامونه
دردش تموم میشه اما جاش هیچ وقت پاک نمیشه

جملات دارک خاص

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely, It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

جملات دارک خاص

And finally we will find out that window of hope among the darkness of today…

وَ سَراَنجام پیدا خواهیم کرد
آن روزَنه اُمید را …
میانِ تاریکی‌های امروزمان ….

عکس استوری عاشقانه دارک

قرار بود که چون کوه پشت من باشی
ولی عمیق ترین دره جهان شده ای

جملات دارک خاص

We have a love like no other

عشق ما مانند هیچکس نیست

—–

be the one who brightens up another person’s path with happiness, even when your own is clouded with darkness.

کسی باش که راه دیگران را با خوشبختی روشن می کند، حتی زمانی که مسیر خودش پر از تاریکی است.

جملات دارک خاص

اگر میبینی هنوز تنهام
به خاطر عشق تو نیست
من فقط می ترسم
می ترسم همه مثل تو باشند

نظرات