شعر برای شروع سخنرانی + عکس پروفایل اشعار زیبا

0

در این پست می توانید متن های کوتاه برای سخنرانی و شعر برای شروع سخنرانی و عکس پروفایل اشعار زیبا و شعرهای زیبا برای سخنرانی و جملات ناب برای سخنرانی و اشعار کوتاه برای سخنرانی را مشاهده کنید.

 شعر برای شروع سخنرانی

شعر برای شروع سخنرانی

ای نام تو بهترین سر آغاز بی نام تو نامه کی کنم باز
ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم
ای هیچ خطی نگشته ز اوّل بی حجت نام تو مسجّل
ای هست کن اساس هستی کوته ز درت دراز دستی

شعر برای شروع سخنرانی

این سخن آبیست از دریای بی‌پایان عشق

تا جهان را آب بخشد جسم‌ها را جان کند

هر که چون ماهی نباشد جوید او پایان آب

هر که او ماهی بود کی فکرت پایان کند (مولوی)

شعر برای شروع سخنرانی

بسم الله الرحمن الرحیم/ هست کلید در گنج حکیم

فاتحۀ فکرت و ختم سخن / نام خدای است بر او ختم کن

پیش وجود همه آیندگان / بیش بقای همه پایندگان

سابقه سالار جهان قِدم/ مُرسله پیوند گلوی قلم

شعر برای شروع سخنرانی

عکس نوشته سخنرانی

زمین و زمان و مکان آفرید

خداوند دانا، خداوند هوش

خداوند روزی ده عیب پوش

خدایی که داراست، علم غیوب

توانای مطلق بپوشد عیوب

شعر برای شروع سخنرانی

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید

هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور (حافظ)

شعر برای شروع سخنرانی

به نام آنکه هستی نام ازو یافت / فلک جنبش، زمین آرام ازو یافت

خدایی کافرینش در سجودش / گواهی مطلق آمد بر وجودش

جواهر بخش فکرت های باریک / به روز آرندۀ شب های تاریک

غم و شادی نگار و بیم و امید / شب و روز آفرین و ماه و خورشید

شعر برای شروع سخنرانی

ای نام تو بهترین سر آغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم

جز نام تو نیست بر زبانم

اشعار کوتاه سخنرانی

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست

هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام (حافظ)

شعر برای شروع سخنرانی

ای نام تو بهترین سر آغاز / بی نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم / جز نام تو نیست بر زبانم

ای هیچ خطی نگشته ز اول / بی حجت نام تو مسجّل

ای هست کن اساس هستی / کوته ز درت دراز دستی

ای هفت عروس نه عماری / بر درگه تو به پرده داری

ای هر چه رمیده و آرمیده / در کن فیکون، تو آفریده

ای محرم عالم تحیّر/ عالم ز تو هم تهی و هم پر

از ظلمت خود رهاییم ده / با نور خود آشناییم ده

شعر برای شروع سخنرانی

اول دفتر به نام ایزد دانا / صانع پروردگار حیّ توانا

اکبر و اعظم، خدای عالم و آدم / صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

از در بخشندگی و بنده نوازی / مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا

قسمت خود می خورند منعم و درویش / روزی خود می برند پشّه و عنقا

نظرات