متن درباره یادگیری هنر + عکس نوشته درباره یاد گرفتن

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره یادگیری و متن درباره یادگیری هنر و عکس نوشته درباره یاد گرفتن و عکس نوشته درباره هنر آموزی و متن درباره یاد گرفتن هنر و عکس نوشته درباره هنر آموزی را مشاهده کنید.

 متن درباره یادگیری هنر

متن درباره یادگیری هنر

من یاد گرفتم که راه پیشرفت نه سریع و نه آسان است.
ماری کوری

—–

آن چه در هــنر مهم و دارای ارزش است نگرش به جهان.

ایدئولوژی یا جهان نگری نهفته در اثر هنری است

و تلاش هنرمند در بازسازی این جهان بینی.
گیورگ لوکاچ

متن درباره یادگیری هنر

مردی را که آماده آموختن است تعلیم ندادن، انسانی را به هدر دادن است، مردی را که آماده آموختن نیست تعلیم دادن، سخن به هدر دادن است، خردمند نه انسان را به هدر می دهد و نه سخن را.((کنفوسیوس))

متن درباره یادگیری هنر

همه چیز در زندگی دارای ریسک است، و تو فقط باید یاد بگیری چطور آنها را هدایت کنی.
رید هافمن

سخن بزرگان درباره یادگیری

زیبائی دنیا بسته به هنرهای زیبا است ؛ هــنر

مایه غرور و وسیله تسلیت و تشفی خاطر است.
آناتول فرانس

متن درباره یادگیری هنر

بالاترین هنرِ آموزگار این است که لذت کسبِ آموختن و بیان خلاقانه را در افراد برانگیزد

—–

اگر فیلمی موفقیت آمیز باشد. می گویند کاسبی است ؛ اگر ناموفق باشد. هــنر خوانده می شود.
کارلو پونتی

متن درباره یادگیری هنر

هر اشتباهی نشان دهنده این است که

وقت آن رسیده چیزی جدید بیاموزی، چیزی که از قبل نمی دانی.

جملاتی در مورد هنر

به کتاب خواندن ادامه بده، ولی یادت باشد که کتاب فقط یک کتاب است، و باید یاد بگیری که برای خودت فکر کنی.
ماکسیم گورکی

متن درباره یادگیری هنر

دوستی چیزی نیست که در مدرسه یاد بگیری. ولی اگر معنای دوستی را یاد نگرفته ای، پس معنای هیچ چیزی را واقعا یاد نگرفتی.
محمد علی کلی

متن درباره یادگیری هنر

هــنر. بحران ها و جنگ ها نمی سازد. بهترین زبانی است

که می توان با آن همراه بود

چرا که گردآورنده است نه پراکنده ساز.
لیال عبود

عکس استوری متن درباره یادگیری هنر

زندگی خودش معلم توست، و تو در شرایط یادگیری مداوم هستی.
بروس لی

متن درباره یادگیری هنر

زندگی یک اثر از توست پس سعی کن به هنرمندانه ترین شکل ممکن آن را طراحی کن. خوب در نقشت فرو برو و به عنوان یک طراح و هنرمند ماهر زندگیت را طوری بساز که وقتی دیگران به اثرت می نگرند به تو غبطه خورند و از تو به عنوان الگوی خود در هنر زندگی یاد نمایند.

متن درباره یادگیری هنر

آموزش و یادگیری نیرومندترین سلاحی است که می توان با آن جهان را دگرگون کرد.
نلسون ماندلا

نظرات