جملات زیبا درباره اعتماد + عکس نوشته اعتماد

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره اعتماد و جملات زیبا درباره اعتماد و عکس نوشته اعتماد و متن درباره بی اعتماد شدن و عکس استوری اعتماد داشتن و متن درباره اعتماد به همسر و اشعار زیبا درباره اعتماد را مشاهده کنید.

جملات زیبا درباره اعتماد

جملات زیبا درباره اعتماد

قابل اعتماد بودن
چیزی فراتر از پذیرش مسئولیت است.
پذیرش مسئولیت
باید با قضاوت درست همراه باشد

—–

اگر قوت قلب مردم خود را از آن‌ها سلب کنی، دیگر هرگز نمی‌توانی احترام و اعتماد آن‌ها را بدست آوری.
«آبراهام لینکلن»

جملات زیبا درباره اعتماد

به آدم اعتماد کنند، بهتر از آن است که به آدم محبت کنند.
((جرج مک دونالد))

—–

به خویشتن اعتماد کن، آنگاه راه زندگی را خواهی یافت.
((گوته))

متن اعتماد نکردن

همه‌ محبتت را به پای دوستت بریز، ولی همه‌ی اسرارت را در اختیار او نگذار.

جملات زیبا درباره اعتماد

حضرت علی (ع)

بگذار حرف ها را
چشم هایت با من در میان بگذارند
زبانت را هرگز
هرگز
اعتمادی نیست

—–

زندگی کردن بدون اعتماد، غیر ممکن است؛
این زندانی شدن در بدترین سلول، یعنی در خودت است.
«گراهام گرین»

جملات زیبا درباره اعتماد

هیچ کس به تصویر نقاش اعتماد نمی کند، اما مردم عکس را باور می کنند.
((انس آدام))

جملات فوق العاده از زبان بزرگان درباره اعتماد

اگر خود
به خویشتن اعتماد ندارید،
دیگران هم
به شما اعتماد نخواهند کرد.

جملات زیبا درباره اعتماد

هر بدی میتوانی به دشمن نرسان که ممکن است روزی دوستت گردد
و هر رازی داری با دوستت در بین نگذار که ممکن است روزی دشمنت گردد.
«سعدی»

—–

همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، باز هم می توانید.((آنتونی رابینز))

جملات زیبا درباره اعتماد

مردی که ادعا می کند، دیگر اعتقادی به عشق ندارد؛ کسی است که دیگر عشق به او اعتمادی ندارد.مارس کرانشه

جملات آموزنده در مورد اعتماد

فقدان شفافیت موجب بی اعتمادی و حسی قوی از نا امنی می‌شود.
«دالایی لاما»

جملات زیبا درباره اعتماد

دی رفت و باز نیامد، فردا را اعتـماد نشاید، حال را غنیمت دان که دیر نپاید.
((خواجه عبداله انصاری))

—–

بزرگترین توانایی، قابل اعتماد بودن است.
کورت برگ وال

—–

به هیچ دسته کلیدی اعتماد نکنید بلکه کلید سازی را فرا بگیرید.
آنتونی رابینز

جملات بی اطمینانی به فامیل

همیشه به خود اعتماد داشته باشید.
اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، باز هم می‌توانید.
«آنتونی رابینز»

جملات زیبا درباره اعتماد

عشق همیشگی است، این ما هستیم که ناپایداریم. عشق متعهد است و مردم عهد شکن، عشق همیشه قابل اعتـماد است، اما مردم نیستند.
((لئوبوسکالیا))

—–

بی اعتمادم!
میدونی چرا ؟ چون کبریتی دستمو سوزوند که روش نوشته بود بی خطر

جملات زیبا درباره اعتماد

به خویشتن اعتماد کن، آنگاه راه زندگی را خواهی یافت.
«گوته»

—–

اعتماد مانند یک کاغذ است وقتی مچاله شد دیگر نمی تواند به حالت اولش برگردد.

نظرات