جملات تاکیدی جذب خوشبختی + عکس نوشته انرژی دهنده

0

در این پست می توانید متن های زیبای انگیزشی و جملات تاکیدی جذب خوشبختی و عکس نوشته انرژی دهنده و عکس نوشته خاص انگیزشی برای رسیدن به موفقیت و جملات زیبای قانون جذب و متن برای جذب ثروت را مشاهده کنید.

 جملات تاکیدی جذب خوشبختی

جملات تاکیدی جذب خوشبختی

می دانم که هیچ چیزی از خارج ایجاد نمی شود و هر چیزی از فکر و احساس درونی ام حاصل می شود.

ذهن من قدرت خلق همه چیز را دارد, توانایی من در فکر کردن و خلق نامحدود است و افکار محدود را وارد ذهن نمی کنم.

جملات تاکیدی جذب خوشبختی

جهان در اختیار شما خواهد بود، اگر که این حققت بزرگ را درک کنید:
افکار شما به واقعیت تبدیل می‌شوند!

جملات تاکیدی جذب خوشبختی

عشق همواره پیروز خواهد شد.

—–

می دانم که دنیای بیرونی تاثیر و نتیجه ای است که فقط ناشی از افکار است.

پس افکار و فرکانس خودم را روی شادی و لذت از درون قرار می دهم و آن را با تمام وجود به عالم منتقل می کنم, تا آن را تبدیل به بهشت کنم.

جملات انرژی بخش

اطمینان داشته باشیدکه چیزی که راجع به آن فکر می‌کنید را خلق خواهید کرد.
آنچه احساس می‌کنید را جذب می‌کنید.
دقیقا تبدیل به چیزی می‌شوید که تصور می‌کنید.

جملات تاکیدی جذب خوشبختی

من تک تک سلول های را عاشقانه دوست دارم.

جملات تاکیدی جذب خوشبختی

برای جذب پول روی ثروت تمرکز می کنم. قدرت تخیل خود را به کار می اندازم و باور می کنم پولی را که می خواهم از قبل داشته ام و افکار مربوط به پول را در ذهن می پرورانم.

جملات تاکیدی جذب خوشبختی

فکر کردن در مورد آنچه می‌خواهید را تا جایی ادامه دهید که به آن اعتقاد پیدا کنید و تبدیل به یکی از باورهای شما شود.

عکس نوشته جذاب موفقیت

زندگی من پر از عشق و زیبایی است.

جملات تاکیدی جذب خوشبختی

من با قدرت تجسم, فرکانس قوی به کائنات می فرستم. قانون جذب این علائم مهم را می گیرد و تصاوری را به همان نحوی که در ذهن دیده ام, به من بر می گرداند.

جملات تاکیدی جذب خوشبختی

افکار شما به واقعیت مبدل می‌شوند.
اگر چیزی را در ذهن خود ببینید، به زودی آن را در دستان خود خواهید داشت.

—–

من لایق بهترین عشق هستم.

جملات تاکیدی جذب خوشبختی

با توجه به اینکه هر چیزی در عالم فرکانسی دارد, پس تنها کار من این است که فرکانسم را تغییر دهم یا فرکانسی متضاد خلق کنم. به همین راحتی می توان هرچیزی را در دنیا تغییر داد.

—–

در دنیا هیچ چیزی نیست که نتوانید داشته باشید.
هیچ محدودیتی وجود ندارد.
پس بخواهید!

—–

من تجلی عشق الهی هستم پس اجازه می دهم عشق الهی هدایتم کند.

نظرات