متن انگلیسی شکست عشقی + عکس نوشته غمگین دل شکستگی

0

در این پست می توانید متن های غمگین درباره دل شکستن و متن انگلیسی شکست عشقی و عکس نوشته غمگین دل شکستگی و متن و جملات شکست عشقی انگلیسی و جملات شکست عاشقانه انگلیسی و متن انگلیسی شکست عشقی کوتاه و زیبا با ترجمه فارسی برای بیو را مشاهده کنید.

 متن انگلیسی شکست عشقی

متن انگلیسی شکست عشقی

I didn’t lose you
You lost me
You’ll search for me
Inside of everyone you’re with
And I won’t be found

من تو را از دست ندادم.
تو منو از دست دادی
و مطمئن با تو به دنبال من خواهی گشت
در تمام کسانی که با آن‌هایی
و هیچ وقت مرا پیدا نخواهی کرد.

متن انگلیسی شکست عشقی

Love Failure
Is only the opportunity to begin again
Only this time more wisely

شکست عشقی
فقط فرصتی برای شروع دوباره است
تنها این بار عاقلانه‌تر

متن انگلیسی شکست عشقی

Love never fails, people fail on love.

عشق هرگز دچار شکست نمی شود این آدم ها هستند که در عاشقی شکست می خورند

عکس نوشته دل تنگی

LOVE is like WAR
Easy to start
Difficult to end
Impossible to forget

ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل
و ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ممکن است

متن انگلیسی شکست عشقی

Never cry for the person who has hurt you
Just smile and thank them for giving you a chance to
Find someone better who actually deserve you

هرگز برای کسی که به تو صدمه زده گریه نکن
فقط لبخند بزن و از او تشکر کن که بهت این فرصت را داده تا
کسی را پیدا کنی که لیاقت تو را دارد

متن انگلیسی شکست عشقی

Love is like a war:Easy to begin Hard to end

عشق همچون جنگ است: آسان شروع می شود سخت تمام می شود!

متن انگلیسی شکست عشقی

Don’t cry when the sun is gone
Because the tears won’t let you see the stars

هنگام غروب خورشید گریه نکن
زیرا اشک‌ها به تو اجازه نمی‌دهند تا ستاره‌ها را ببینی.

جملات خاص دلتنگی

The worst part of my life was when I watched you love someone else.

بدترین قسمت زندگی من مربوط به زمانیست که دیدم که عاشق یک شخص دیگر هستی

متن انگلیسی شکست عشقی

I feel so sad and heartbroken
I feel like my heart was ripped in half

من احساس اندوه شدیدی می‌کنم
حس می‌کنم قلب من دو نیمه شده است

متن انگلیسی شکست عشقی

Sometimes I wish I were a little kid again
Skinned knees are easier to fix than broken heart

گاهی دلم می‌خواد دوباره یه بچه کوچک باشم
زانوی زخمى راحت‌تر از قلب شکسته خوب می‌شود.

متن انگلیسی شکست عشقی

I’m older and colder since that last time I saw your beautiful face.

از آن زمانی که چهره تو را زیبا دیدم،پیر تر و سرد و بی روح تر شده ام

نظرات