متن درباره رنج عشق + عکس نوشته سختی دوری از عشق

0

در این پست می توانید متن های غمگین درباره رنج دوری و متن درباره رنج عشق و عکس نوشته سختی دوری از عشق و عکس نوشته درباره رنج و سختی و متن درباره سختی روزگار و متن درباره دوری از یار و اشعار زیبا درباره سختی های زندگی را مشاهده کنید.

متن درباره رنج عشق

متن درباره رنج عشق

رنج،میراث گرانمایه ی آبادی ماست
گریه،دیریست که ساز و دهل شادی ماست…

—–

اندوه تلاش گران سخت کوش بدترین نوع اندوه است.

فرناندو پسوآ

متن درباره رنج عشق

خسته است از آرزوها، نای جنگیدن ندارد
خنده اش را دفن کرده، درد خندیدن ندارد…

متن درباره رنج عشق

به تنهایی دیوارها آیینه بخشیدم
تا انعکاس رنج هایم هویدا باشد……

متن درباره سختی

برای سرشت های مغرور، طعمه آسان چیز تحقیر آمیزی است. آنان تنها در مقابل مردانی که هنوز مهار نشده اند و می توانند به دشمنان آنها مبدل شوند و یا در برابر ملکی که به سختی تسخیر می شود، احساس آسایش و خشنودی می کنند.

متن درباره رنج عشق

صف پیشینه صافها خوردند
درد دردی به من رها کردند
درد دل را به درد بنشانم
درد بهتر که درد برجانم

—–

هیچ رنجی بزرگتر از این نیست که داستان ناگفته ای را درون خود نگه داری….

متن درباره رنج عشق

هنگامی که طوفان به پایان رسید، به یاد نمی‌آورید چطور آن را به وجود آوردید و چطور زنده ماندید. حتی مطمئن نخواهید بود که طوفان به پایان رسیده یا خیر؛ اما یک چیز قطعی است، وقتی از طوفان خارج شوید، دیگر آن کسی نیستید که وارد طوفان شده است. این همه چیز درباره این طوفان است.

هاروکی موراکامی

عکس نوشته درباره دوری

درد بسیار
غمگینم!!
همچون ماهی در آب؛
اشک می‌ریزم
محو می‌شود؛
و دردم پنهان…

متن درباره رنج عشق

هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر
آرام تر از آهو بی باک تر از شیرم

هر لحظه که می کوشم در کارکنم تدبیر
رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر…

متن درباره رنج عشق

بسیاری از مردم جهان قادرند که از نردبان موفقیت صعود کنند. برخی از این افراد در زندگی حرفه‌ای خودشان موانع غیر قابل تصوری را پشت سر گذاشته‌اند و بر چالش‌هایی که در پیش روی آن‌ها بوده غلبه کرده‌اند.

عکس نوشته متن درباره رنج عشق

با خاطراتت هجوم می آوری
وهی آتش به من تعارف می کنی
و من هی نخ به نخ
روشن می کنم درد را
و می کشم ….

متن درباره رنج عشق

من و پاییز …
قرار است که هم دست شویم
رنگ زردش با او …
طاقت رنجش با من ……

—–

نه عشق، اما اصول تشکیل دهنده ی عشق ارزش زحمت را دارد.

فرناندو پسوآ

متن درباره رنج عشق

دفتر مرا
دست درد می‌زند ورق
شعر تازه‌ی مرا
درد گفته است
درد هم شنفته است
پس در این میانه من
از چه حرف می‌زنم؟

نظرات