متن پیام عذرخواهی + متن های کوتاه معذرت خواهی

0

اگر به دنبال متن هایی هستید که از دوست و یا آشنایان خود معذرت خواهی کنید. می توانید از متن ها و پیام های زیر استفاده کنید. متن پیام عذرخواهی بهترین گزینه برای نشان دادن پشیمانی است.

متن پیام عذرخواهی

متن پیام عذرخواهی

قلبی که می‌داند چطور برای عذر خواهی تعظیم کند،

قلبی است که می‌تواند بیشتر عشق بورزد

————-

من را ببخش که درخشیدی و من چشم‌هایم را بستم

من را بخشیدی و من چشم‌هایم را بستم
تو به پای من نشستی و جدا از تو نشستم
نیاوردی به رویم هر جا که دلت را می‌شکستم
من را ببخش، من را ببخش

————-

واسه بخشیدن هم هیچوقت دیر نیس،
آدمایی که همو دوست دارن، رفیق،

عشق، یا هر آدمایی که همو دوست دارن،
اگه از دست هم دلخور بشن منتظر یه پوزش خواهی

از طرف مقابلن، یا حداقل یه جبران کار.

.وقتی عذرخواهی نباشه، وقتی جبرانی نباشه،

مشخصه خب، بخششی هم در کار نیست.

متن پیام عذرخواهی

پیام عذرخواهی به همسر

قلبی که می‌داند چطور برای عذر خواهی تعظیم کند،
قلبی است که می‌تواند بیشتر عشق بورزد

————-

گر تو را از ابلهی کردم رها ، برمن ببخش

بر سر پیمان نه بر مهر و وفا ، بر من ببخش

راه ورسم عاشقی را نا بلد چون کودکان

اشتباه و ناروا کردم خطا ، بر من ببخش . . .

————-

اگر با گفتن متأسفم
دردی که باعثش شدم، الیتام پیدا می‌کند
پس من بار‌ها و بار‌ها آن را تکرار می‌کنم
تا تو را تسکین بدهم
متاسفم که به تو صدمه زدم
لطفا مرا ببخش

متن پیام عذرخواهی

متن پیام عذرخواهی عاشقانه

قهرکه می‌کنید
مراقب فاصله ها باشید
بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی
برای نشستن می‌گردند.

————-

به افتخار مردی که وقتی اشتباه میکنه
مث یه مرد با صدای کلفت میگه
عشقم شرمنده، حق با تو بود…

————-

منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم

منو بخشیدی و من چشمامو بستم

تو به پای من نشستی و جدا از تو نشستم

که نیاوردی به روم هر جا دلت رو می شکستم

منو ببخش ، منو ببخش . . .

متن پیام عذرخواهی

متن معذرت خواهی

به افتخار مردی که وقتی اشتباه میکنه

مث یه مرد با صدای کلفت میگه

عشقم شرمنده، حق با تو بود…

————-

برای روز‌هایی که اجازه دادم غرورم بر من چیره شود، متأسفم
در قلبت جایی برای بخشش من پیدا کن عشق من

————-

انقد قشنگه

وقتایی که باهاش قهر می کنی

بعدچند دقیقه دلت میخواد باهاش آشتی کنی

دل تو دلت نباشه

یهویی اس بده

بدون تو همین چند دقیقه ام سخت گذشت آشتی؟

متن پیام عذرخواهی

متن پیام عذرخواهی کوتاه

همه چیز درست خواهد شد
و شبِ تاریک نیز از چراغِ ترک‌خورده
عذر خواهد خواست…

————-

همه چیز درست خواهد شد

و شبِ تاریک نیز از چراغِ ترک‌خورده

عذر خواهد خواست…

نظرات