سخنان فیلسوفان بزرگ + عکس نوشته جملات فلسفی و انگیزشی

0

در این پست می توانید متن های زیبای روحیه بخش و سخنان فیلسوفان بزرگ و عکس نوشته جملات فلسفی و انگیزشی و عکس استوری فلسفی و جملات و سخنان عالمانه و زیبا از فلاسفه معروف و جملات فلسفی ناب و جملات حکیمانه و فلسفی را مشاهده کنید.

 سخنان فیلسوفان بزرگ

سخنان فیلسوفان بزرگ

سقراط : مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان زیست کنند نه آن که دوستان از او هراسان باشند .

افلاطون : از شاعر نخواهید خودش را شرح دهد، نمى تواند.

سخنان فیلسوفان بزرگ

ارسطو : در جامعه ای که همه با هم برادر باشند هیچ کس با هم برادر نیست .

ارد بزرگ : برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش .

سخنان فیلسوفان بزرگ

اخلاق این نیست که بدانیم چطور خودمان را خوشحال کنیم، بلکه این است که بدانیم چطور لایق خوشحالی باشیم.

سخنان فیلسوفان بزرگ

من نمی‌توانم به هیچ کس چیزی یاد دهم، فقط می‌توانم آن ها را وادار به فکر کردن کنم.

جملات حکیمانه فیلسوفان بزرگ

سقراط : اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند .

افلاطون : فلسفه متعالی ترین موسیقی هاست .

سخنان فیلسوفان بزرگ

ارسطو : اگر وحدت از یک حد مشخص فراتر رود جامعه سیاسی را به نیستی می کشاند .

ارد بزرگ : برای آنکه روانت را بپروری، ابتدا با خودت یکی شو .

سخنان فیلسوفان بزرگ

ما انسان‌ها ضعیف‌تر از آنیم که حقیقت را تنها با عقل و منطق خود کشف کنیم.

سخنان فیلسوفان بزرگ

مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می‌خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار ولی به نظر من دوست خوب از تمام این‌ها بهتر است.

متن انگیزشی

سقراط : ابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان هستند.

افلاطون : شاعر تقلید تقلید است و از این‌رو انسان را دو مرحله از واقعیت دور می‌کند .

ارسطو : نه تنها باید به زنان اجازه حضور در فعالیت های سیاسی و حتی نظامی را داد بلکه آنان را باید وادار به این امر نمود .

ارد بزرگ : دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی فراتر از خشکی دارند اما هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند .

سخنان فیلسوفان بزرگ

اگر می‌خواهی جویای حقیقت باشی، لازمه‌اش این است که حداقل یک بار در زندگی خود به همه‌چیز شک کنی.

عکس استوری سخنان فیلسوفان بزرگ

اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند، بهتر از آن است که سخن بگویی و خاموشت کنند.

سخنان فیلسوفان بزرگ

سقراط : شجاعت چیزی جز ارجگذاری مبتنی بر وقوف و دانش ( مخصوصا در برابرتهدید خطر) بر موهبتهای زندگی نیست ، بنا بر این جایزه ی شجاعت فقط حق کسی است که از این وقوف و دانش بهره ای کاملتر دارد: مثلا از آن دو سرباز کسی شجاعتر است که یقینی روشنتر و قابل اعتماد تر دارد بر اینکه مرگ بر زندگی عاری از شرف ، و بر اسارت خود و بر شکست وطن ، بر تری دارد .

افلاطون : عشق? واسطه انسان ها و خدایان است و فاصله ی آنها را پر می کند.عشق یافتنی است نه بافتنی. نمی توان آن را در کمند الفاظ در کشید چنانکه نسیم بهاری را به فخ و دام نتوان صید کرد بل تنها می توان آن را صید کرد.

ارسطو : تمایلات خود را میان دو دیوار محکم « اراده » و « عقل » حبس کنید.

ارد بزرگ : پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد .

نظرات