جملات زیبا درباره انسان فروتن + متن درباره تواضع

0

در این پست می توانید متن های زیبای فروتنی و متن در مورد فروتنی با مفاهیم سنگین و جملات زیبا درباره انسان فروتن و متن درباره تواضع و زیبا و سخنان زیبای بزرگان در مورد ادب و تواضع و احترام و سخنان بزرگان در مورد قبول اشتباه را مشاهده کنید.

جملات زیبا درباره انسان فروتن

جملات زیبا درباره انسان فروتن

تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی، فروتن.

جملات زیبا درباره انسان فروتن

من بر این باورم که عشق به یک شخص ِبزرگوار، بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد.((آندره ژید))

جملات زیبا درباره انسان فروتن

امام صادق علیه السلام :
از تواضع است که انسان به پایین مجلس رضایت دهد، به هر کس بر مى خورد سلام کند، مجادله را رها کند اگر چه حق با او باشد و دوست نداشته باشد که او را به پرهیزکارى بستایند.

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج ۷۲، ص ۴۶۵ ، ح ۴

جملات زیبا درباره انسان فروتن

دریاها نماد فروتنی هستند؛ در نهاد خود کوههایی فراتر از خشکی دارند، اما هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند.((اُرد بزرگ))

عکس نوشته فروتنی

تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی، فروتن.((آناتول فرانس))

جملات زیبا درباره انسان فروتن

امام على علیه السلام :
انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایى رسد، متواضع مى شود.
عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص ۱۳۵ ، ح ۳۰۷۵

جملات زیبا درباره انسان فروتن

همیشه دوست داشتم فرصتی دست می داد تا فروتنی را تمرین کنم، اما همواره به یاد می آوردم که من مهمتر از آن هستم که اوقاتم را صرف چنین اموری کنم.((اسحاق سینگر))

جملات زیبا درباره انسان فروتن

فروتنی، نردبان بزرگی و بلندی است.((ویلیام شکسپیر))

متن فروتن بودن

امام کاظم علیه السلام :
زراعت در زمین هموار مى روید، نه بر سنگ سخت و چنین است که حکمت، در دل هاى متواضع جاى مى گیرد نه در دل هاى متکبر. خداوند متعال، تواضع را وسیله عقل و تکبر را وسیله جهل قرار داده است.
تحف العقول ص ۳۹۶

جملات زیبا درباره انسان فروتن

انسان همچون رودخانه است؛ هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.

“مثل آلمانی”

—–

دانش، انسان را فروتن می کند و نادانی موجب ادعا و خودستایی می شود.((جان کایزل))

جملات زیبا درباره انسان فروتن

امام رضا علیه السلام :
تواضع درجاتى دارد: یکى از آنها این است که انسان اندازه خود را بشناسد و با طیب خاطر خود را در آن جایگاه قرار دهد، دوست داشته باشد با مردم همان گونه رفتار کند که انتظار دارد با او رفتار کنند، اگر بدى دید آن را با خوبى جواب دهد، خشم خود را فرو خورد و از مردم درگذرد، و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.
کافى(ط-الاسلامیه) ج ۲، ص ۱۲۴ ، ح ۱۳

—–

اگر فروتن باشید، بهتر یاد می‌گیرید. من در فروتنی، هیچ چیز هیجان‌انگیز دیگری پیدا نکردم؛ مگر دست کم همانی که هست.((جان دونر))

نظرات