اشعار انگلیسی عاشقانه + شعرهای عاشقانه و زیبا

0

در این پست می توانید انواع شعرهای زیبا و احساسی و اشعار انگلیسی عاشقانه و شعرهای عاشقانه و زیبا و اشعار عاشقانه خاص و اشعار جذاب عاشقانه و جملات زیبای عاشقانه و متن های عاشقانه و زیبا را مشاهده کنید.

 اشعار انگلیسی عاشقانه

اشعار انگلیسی عاشقانه

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوست دارم

اشعار انگلیسی عاشقانه

I miss you in the morning
I miss you late at night
Just to think about you
Is my joy and my delight

I can’t wait to see you
Please hurry and come back
You always make me happy
You have that special knack

اشعار انگلیسی عاشقانه

صبح دلتنگ تو هستم
و تا دیر وقت شب هم دلتنگت هستم
فقط فکر کردن درباره تو
لذت و شادی من است

نمی توانم برای دیدنت صبر کنم
خواهش می کنم عجله کن و برگرد
تو همیشه من را شاد می کنی …
تو این مهارت خاص را داری!

اشعار انگلیسی عاشقانه

Your cuteness knows no bounds
your beauty has no limit
you are the only woman in the world
to which I will commit
I look at you and gasp in awe
wondering how you’re mine
you take my breath away my dear

اشعار انگلیسی عاشقانه

جذابیتت بی کران است
زیبایی ات حد و مرزی ندارد
تو تنها زنی هستی که به او دل سپرده ام
به تو نگاه می کنم و نفسم به شماره می افتد
در حیرت از این که تو چطور مال من شدی
نفسم را بند می آوری عزیزم

اشعار عاشقانه

To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

اشعار انگلیسی عاشقانه

I run from early in the morning
Till late in the evening
I got crazy ladies
You don’t even know
And I need someone to hide me
From the fool who lives inside me
I need someplace warm to go

از صبح زود تا پایان شب می‌دوم
معشوقه‌هایی دارم
که تو آنها را نمی‌شناسی
به کسی نیاز دارم که پنهانم کند
از دست احمقی که دردرونم است.
نیاز دارم به جایی گرم و امن بروم.

اشعار انگلیسی عاشقانه

No words are amazing enough to describe how fantastic you make me feel
هیچ کلمه ای آن قدر شگفت انگیز نیست که بتواند احساس خارق العاده ای که در من ایجاد می کنی را توصیف کند

اشعار احساسی

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

اشعار انگلیسی عاشقانه

He wants the wineof kiss from me
To my hopeful heart what shall I say
He is solely interested in pleasure , but me!
I am in search of eternal pleasure if I may!

او شراب بوسه می‌خواهد ز من
من چه گویم قلب پر امید را
او به فکر لذت و غافل که من
طالبم آن لذت جاوید را

اشعار انگلیسی عاشقانه

I love my life because it’s you
من عاشق زندگیم هستم چون زندگیم تو هستی

نظرات