جملات و اشعار کوتاه از پروین اعتصامی + عکس نوشته اشعار کوتاه

0

پروین اعتصامی یکی از معروف ترین شعرای معروف معاصر است که دارای اشعار زیبایی است که می توانید از آنها به عنوان متن های کوتاه و خاص استفاده کنید. در این پست برای شما تعدادی از جملات و اشعار کوتاه از پروین اعتصامی را آماده کرده ایم.

اشعار کوتاه از پروین اعتصامی

جملات و اشعار کوتاه از پروین اعتصامی

اینـــــــــکه خاک سیهش بالین است
اختر چرخ ادب پـــــــــــــــــــروین است

گر چه جز تلخــــــــــــی از ایام ندید
هر چه خواهی سخنش شیـرین است

صاحب آنهمه گفتــــــــــــــــــار امروز
سائل فاتحـــــــــــــــــه و یاسین است

دوستان به که زوی یـــــــــــــاد کنند
دل بی دوست دلی غمگیــــــــن است

————-

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن
دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن
پیش باز عشق آئین کبوتر داشتن

————-

رفتی و روز مرا تیره تر از شب کردی بی تو در ظلمتم، ای دیدهٔ نورانی من بی تو اشک

اشعار کوتاه از پروین اعتصامی

اشعار عاشقانه از پروین اعتصامی

شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست:
برای خاطر بیچارگان نیاسودن

بکاخ دهر که آلایش است بنیادش
مقیم گشتن و دامان خود نیالودن

همی ز عادت و کردار زشت کم کردن
هماره بر صفت و خوی نیک افزودن

ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن
برای خدمت تن، روح را نفرسودن

————-

گمان میکردم ای یار دلارای
که از سعی تو باشم پای بر جای

چرا پژمرده گشت این چهر شاداب
چه شد کز من گرفتی رونق و آب

————-

خوش آن رمزی که عشقی را نوید است خوش آن دل کاندران نور امید است بگفت ای دوست، گردشهای دوران

اشعار کوتاه از پروین اعتصامی

عکس نوشته و اشعار کوتاه از پروین اعتصامی

گر که منظور تو زیبائی ماست
هر طرف چهرهٔ زیبائی هست

پا بهرجا که نهی برگ گلی است
همه جا شاهد رعنائی هست

————-

خوش آن رمزی که عشقی را نوید است
خوش آن دل کاندران نور امید است

————-

ز غم مباش غمین و مشو ز شادی شاد که شادی و غم گیتی نمیکنند دوام ز تخم تلخ نخورد

اشعار کوتاه از پروین اعتصامی

شعر زیبا از پروین اعتصامی

فرصتی را که بدستست، غنیمت دان
بهر روزی که گذشتست چه داری غم

زان گل تازه که بشکفت سحرگاهان
نه سر و ساق بجا ماند، نه رنگ و شم

————-

رهائیت باید، رها کن جهانرا
نگهدار ز آلودگی پاک جانرا

بسر برشو این گنبد آبگون را
بهم بشکن این طبل خالی میانرا

————-

بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت مهر بلند،

اشعار کوتاه از پروین اعتصامی

شعر عاشقانه از پروین اعتصامی

چو آب روان خوش کن این مرز و بگذر
تو مانند آبی که اکنون به جوئی

نکو کار شو تا توانی، که دائم
نمانداست در روی نیکو، نکوئی

————-

ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن

همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن

نظرات