نوشته کوتاه و زیبای فلسفی 1400 + عکس پروفایل زیبا

0

در بعضی اوقات لازم است برای آرامش روح خود جملات زیبا و خاص را بخوانید. اگر دوستی در کنار خود دارید که با لحظات سختی روبرو است برایش پیام های فلسفی و امیدوار کننده ارسال کنید. ما در این پست بهترین نوشته کوتاه و زیبای فلسفی آماده کرده ایم که می توانید برای دوستان و نزدیکان خود ارسال کنید.

نوشته کوتاه و زیبای فلسفی

نوشته کوتاه و زیبای فلسفی

گر نمیتوانی شاه راه باشی ، کوره راه باش

اگر نمیتوانی خورشید باشی ، ستاره باش

با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند

هر آنچه که هستی ، بهترینش باش

———————

مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان انداختند و پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم! این دیگر چه دنیایی است؟

ویکتور هوگو

———————

گذشته تجربه است
زمان حال امتحان است
و آینده انتظار
از تجربیات خود در امتحانات استفاده کنید تا به انتظارات خود برسید

نوشته کوتاه و زیبای فلسفی

جملات فلسفی زیبا

آسمان می بارد و گل می میرد
تو نه آسمان باش نه گل ، زمین باش تا آسمان بر تو ببارد و گل در تو بروید

———————

دنیای ما پر از دست هائی است که

خسته نمی شوند از نگه داشتن نقابها . . .

———————

اگر تو ثروتمند باشی، سرما یک نوع تفریح می شود تا پالتو پوست بخری، خودت را گرم کنی و به اسکی بروی… اگر فقیر باشی برعکس، سرما بدبختی می شود و آن وقت یاد می گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی. کودک من! تساوی فقط در آن جایی که تو هستی وجود دارد مثل آزادی. ما تنها توی رَحِم مادر برابر هستیم.

اوریانا فالاچی

نوشته کوتاه و زیبای فلسفی

متن خاص فلسفی

تولد، ستاره زندگی
زیبایی، هنر زندگی
عشق، بخشی از زندگی است
اما تو قلب زندگی هستی

———————

اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان

ولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند . . .

———————

چه بسیار آدمیان نادانى که مهربانى شایستگان را بر نمی تابند

آنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشکارا ببینند . . .

اردبزرگ

نوشته کوتاه و زیبای فلسفی

جملات آموزنده و نوشته کوتاه و زیبای فلسفی

برنده میگوید مشکل است اما ممکن
بازنده میگوید ممکن است اما مشکل

———————

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش

آفریننده ی لبخند زندگی در چهره ی دیگران باشد . . .

———————

آدمی را آزمودن به کردار باید کرد نه به گفتار؛ چه بیشتر مردم، زشت کردار و نیکو گفتارند.

فیثاغورث

———————

تنها زمانى “صبور”خواهى شد،
که “صبر”را یک”قدرت”
بدانی نه یک “ضعف”…
آنچه “ویران مان” مى کند
“روزگار” نیست !
حوصله ی “کوچک”
براى “آرزوهاى بزرگ” ماست …

نوشته کوتاه و زیبای فلسفی

عکس نوشته آموزنده

بخاطر بسپار که در اوج آسمان ، دیگر ابر نیست
اگر زندگیت ابریست به این دلیل است که روحت آنقدر که باید ، بالا نرفته !

———————

آنگاه که نمادی از امید در فنجان قهوه ات نمی بینی

و در طالعت نیز خبری از معجزه نیست

بدان که خداوند همه چیز را به خودت سپرده تا بهترین ها را بسازی . . .

———————

مردم از من می پرسند چه زمان قصد بازنشستگی دارم. من به آنها می گویم هم اکنون هم بازنشسته هستم. من آن چیزی را که سرگرم انجامش هستم کار نمی دانم.

نورمن برودسکی

نظرات