اشعار قدیمی عاشقانه + اشعار زیبای کلاسیک و خاص

0

در این پست می توانید شعر کلاسیک عاشقانه و اشعار قدیمی عاشقانه و اشعار زیبای کلاسیک و خاص و زیباترین اشعار کهن فارسی از شاعران ایرانی و زیباترین اشعار عاشقانه از شاعران معروف جهان و زیباترین دوبیتی های ناب عاشقانه برای همسر از شاعران بزرگ را مشاهده کنید.

 اشعار قدیمی عاشقانه

اشعار قدیمی عاشقانه

تا بود بار غمت بر دل بی‌هوش مرا
تا بود بار غمت بر دل بی‌هوش مرا

سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا
نگذرد یاد گل و سنبلم اندر خاطر
تا به خاطر بود آن زلف و بناگوش مرا

شربتی تلختر از زهر فراقت باید
تا کند لذت وصل تو فراموش مرا

هر شبم با غم هجران تو سر بر بالین
روزی ار با تو نشد دست در آغوش مرا

بی دهان تو اگر صد قدح نوش دهند
به دهان تو که زهر آید از آن نوش مرا

سعدی

اشعار قدیمی عاشقانه

جانا به جان رسید ز عشق تو کار ما
دردا که نیستت خبر از روزگار ما
انوری

اشعار قدیمی عاشقانه

لحظه ای که تو را دیدم
عاشقت شدم
و تو
لبخند زدی
زیرا از عشقم خبر داشتی

“شکسپیر

زیباترین اشعار عاشقانه کلاسیک فارسی

هر که در عاشقی قدم نزده است
بر دل از خون دیده نم نزده است
او چه داند که چیست حالت عشق
که بر او عشق، تیر غم نزده است

خاقانی

اشعار قدیمی عاشقانه

هر شب به تو با عشق و طرب می‌گذرد
بر من زغمت به تاب و تب می‌گذرد
تو خفته به استراحت و بی تو مرا
تا صبح ندانی که چه شب می‌گذرد
هاتف اصفهانی

اشعار قدیمی عاشقانه

تاریکی ممکن است درختان را
و گل ها را
از چشم پنهان کند
اما نمی تواند عشق را از روح پنهان کند

“جبران خلیل جبران”

اشعار کهن عاشقانه

باد آمد و بوی عنبر آورد
بادام شکوفه بر سر آورد
شاخ گل از اضطراب بلبل
با آن همه خار سر درآورد
تا پای مبارکش ببوسم
قاصد که پیام دلبر آورد
ما نامه بدو سپرده بودیم
او نافه مشک اذفر آورد
هرگز نشنیده‌ام که بادی
بوی گلی از تو خوشتر آورد

اشعار قدیمی عاشقانه

نیستم با درد عشقت لحظه‌ای
خالی از غم ها و از تیمارها

بر امید روی چون گلبرگ تو
می نهم جان را و دل را خارها

سنایی غزنوی

اشعار قدیمی عاشقانه

شعر عاشقانه کلاسیک ایرانی

حتی زمانی که خواب هستیم مراقب هم هستیم
و این عشق سنگین تر از میوه های رسیده کنار دریاچه است …!

“پل الوار”

اشعار قدیمی عاشقانه

مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا
گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را
سعدی

اشعار قدیمی عاشقانه

شعر
رویاها
آرزوها

هر چیز من به تو منتهی می شود

“گوته”

نظرات