جملات خاص و عاشقانه کردی + عکس نوشته کردی احساسی و ناب

0

در این پست می توانید متن های زیبای کردی و جملات خاص و عاشقانه کردی و عکس نوشته کردی احساسی و ناب و متن عاشقانه به زبان عاشقانه و جدیدترین پیامهای عاشقانه به زبان کردی و عکس نوشته تیکه دار کردی و متن غمگین عاشقانه و جملات احساسی زیبای عاشقانه غمگین و پر غصه را مشاهده کنید.

 جملات خاص و عاشقانه کردی

جملات خاص و عاشقانه کردی

جمله عاشقانه کردی ۴- زؤرجار زه مان ده نگی بؤلبؤل ئه تؤرینئئاوی رووبار رؤحی ماسی ئه خنکینئشنه ی به هار نیگای گؤل ئه وه رینئبه لام هه رگیزکه س ناتوانی خؤشه ویستیت له ناودلما بژاکینئ

ترجمه فارسی: چه وقتهایی که صدای بلبل رامی آزاردجویبار روح ماهی راخفه میکندبادبهاری نگاه گل راپرپرمیکنداماهرگز نمیتواند دوست داشتنت را دردلم پژمرده کند

جملات خاص و عاشقانه کردی

ئه و کاتانه ی بیرت ده که م پرپر ئه بم له گریانه به لام به جگه له ته نیایی نایه لم که س په ی بزانه اه ئه مشه و تکام له چاوم کرد ئیتر هه نده بوت نه روانه دلیشم رازی کردووا شه وان نه گریوو نه له کوانه

معنی فارسی :

هنگامی که به یادت میافتم پر میشم از گریه ای که بجز تنهایی نمیزارم کسی بفهم اه امشب به چشمانم التماس کردم که دیگه اصلا نگاهت نکنند دلم را هم راضی کرده ام شبها نگریدو نگوید کجاست

جملات خاص و عاشقانه کردی

بباره* باران
به*لام ئارام ، ئارام
نه*کا ده*نگی گریانه*کانم” له*گرمه*گرمی هاتنتا ون بن….
بباره*تا بروا بکه*م که*ته*نیا نیم و تۆش دلته*نگی…..
به*لام دلته*نگی تۆ له*کوێ و دل ته*نگی من له*کوێ

جملات خاص و عاشقانه کردی

معنی فارسی:

بار باران
اما آرام آرام
تا صدای بارش تو صدای گریه های منو گم نکنه..
ببار تا باور کنم که تنها نیستم و توم دلتنگی..
اما دلتنگی تو کجا دلتنگی من کجا..

جملات خاص و عاشقانه کردی

متن کوتاه عاشقانه به زبان کردی

جمله عاشقانه کردی۵- با عالم بژن ته نیا و بی کسهله دارای دونیا هر توم به بسه

ترجمه فارسی: بذار تمام مخلوقات بگن تنها و بی کساز تمام دارایی های دنیاتو رو داشتم باشم واسم کافی وبسه

جملات خاص و عاشقانه کردی

اگر جاریک تکه ی باران ماچی کردی اوه بزانه فر میسکی چاوی منه بیری کردی

ترجمه فارسی:

اگر قطره باران گونه ات را بوسید بدان اشک من است که به یادت ریخته ام

جملات خاص و عاشقانه کردی

سه ر بنه وه بان به رزی شانم،
تا به لکو ده رچو شه که تی گیانم،
سه ر بنه وه بان سینه چو سه نگم،
به لکو بزانی ارات دل ته نگم.

ترجمه:

سرت را بگذار بروی شانه ام،
بلکه خستگیم در برود.
سرت را بگذار برسینه چون سنگم،
بلکه بدانی برایت دل تنگم.

جملات خاص و عاشقانه کردی

شعرهای کُردی عاشقانه با ترجمه فارسی

اگر جاریک دڵۆپیک باران ماچی کردی اوه بزانه فر میسکی چاوی منه بیری کردی

ترجمه فارسی:

اگر قطره باران گونه ات را بوسید بدان اشک من است که به یادت ریخته ام

جملات خاص و عاشقانه کردی

جمله عاشقانه کردی ۶- گیانا که م زو وه ره نازدارم زو وه رهبه س جاری بت بینم گیانم بو خوت به ره

ترجمه فارسی: جانان من زود بیا نازنینم زودبیا تا برای یک بار هم که شده ببینمتجانم را بگیر و برای خود ببر

نظرات