عکس نوشته شاخ انگلیسی + عکس استوری شاخ دار برای بیو

0

در این پست می توانید متن های شاخ دار و عکس نوشته شاخ انگلیسی و عکس استوری شاخ دار برای بیو و متن تیکه انداختن و جملات سنیگن و فاز دار و عکس نوشته فاز سنگین و جملات خاص شاخ دار و متن شاخ انگلیسی و متن برای بیو را مشاهده کنید.

عکس نوشته شاخ انگلیسی

عکس نوشته شاخ انگلیسی

ι’м иσт αfяαι∂ σf уσυ
ι’м αfяαι∂ σf ℓσѕιиg уσυ

من از تو نمیترسم
من از باختن به تو میترسم

—–

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

عکس نوشته شاخ انگلیسی

The only thing making you unhappy are your own thoughts.

افکارت تنها چیزیه که باعث میشه شاد نباشی

عکس نوشته شاخ انگلیسی

A best friend is someone who knows exactly what you are thinking about just by taking one quick glance at you.

بهترین دوست، کسی که فقط با یک نگاه مختصر سریع بهت، میدونه دقیقا به چه‌ چیزی فکر میکنی.

شب بخیر عاشقانه

Jealousy is just love and hate at the same time

حسادت، عشق و نفرت در یک زمان است

عکس نوشته شاخ انگلیسی

Don’t bother yourself anymore…
The one who’s gone,
One day will come back,
exactly when you don’t wait for him .

دیگه خودتو اذیت نکن..
آدمای رفته یه روزی برمیگردن درست زمانی که دیگه منتظرشون نیستی.

عکس نوشته شاخ انگلیسی

Success is in my veins

موفقیت تو خون و رگ های منه!

متن شاخ دخترونه انگلیسی

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.
بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

عکس نوشته شاخ انگلیسی

ᴱᵛᵉʳʸᵗʰᶤᶰᵍ ᶜᵒᵐᵉᶳ ᵗᵒ ʸᵒᵘ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ʳᶤᵍʰᵗ ᵗᶤᵐᵉ˒
ᵇᵉ ᵖᵃᵗᶤᵉᶰᵗˑˑˑ

هر چیزی در زمان خودش درست میشه،
پس صبور باش…

عکس نوشته شاخ انگلیسی

A life without dreams is an empty life without a meaning .

زندگی‌ای که بدونِ رویا باشه زندگی خالی از معناست .

عکس استوری شاخ انگلیسی

People say, you can’t live without love… I think oxygen is more important

مردم می گن بدون عشق نمی تونی زندگی کنی … من فکر می کنم اکسیژن مهم تره!

عکس نوشته شاخ انگلیسی

Sometimes good people make bad choices, It doesn’t mean they are bad people.

گاهی اوقات افراد خوب انتخاب‌ های بدی می‌کنند، به این معنا نیست که آن‌ها آدم‌های بدی هستند.

عکس نوشته شاخ انگلیسی

A BEST FRIEND IS SOMEONE WHO KNOWS EXACTLY WHAT YOU ARE THINKING ABOUT JUST BY TAKING ONE QUICK GLANCE AT YOU.

بهترین دوست، کسی که فقط با یک نگاه مختصر سریع بهت، میدونه دقیقا به چه‌ چیزی فکر میکنی.

نظرات