متن درباره خداحافظی غمگین + عکس نوشته درباره رفتن

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره رفتن و متن درباره خداحافظی غمگین و عکس نوشته درباره رفتن و متن درباره جدایی و متن درباره جدا شدن و متن درباره جدایی غمگین و متن درباره جدا شدن از عشق و عکس استوری درباره جدایی را مشاهده کنید.

 متن درباره خداحافظی غمگین

متن درباره خداحافظی غمگین

ای که از اول جاده به سکوت شدی گرفتار / منو از خاطره کم کن ٬ تا ابد خدا نگهدار . . .

—–

غــــــــــــــــــــــصه مراکــــــــــــــــــــــــــــشت…!!!

وقتی دیــــــــــــــــــــــدم ،

دست به سینه ایستاده ای !!!

من تمام راه را برای آغـــــــــــــــــوشت دویــــــــــــده بودم … !

متن درباره خداحافظی غمگین

تلخ تر از خود جدایی ها…
آنجایی است که بعدها آن دو نفر مدام باید وانمود کنند،
که چیزی بینشان نبوده
که هیچ اتفاقی نیفتاده،
که از همدیگر هیچ خاطره ای ندارند..

متن سنگین پایان رابطه

میرم ولی بدون یکی / خیلی تو رو دوست داره

یکی که از دوریه تو / سر به بیابون میزنه

خدانگهدار عزیزم / خدانگهدار عزیزم

دارم میرم از این دیار / اینجا کسی منو نخواست

تو هم منو تنها بذار

متن درباره خداحافظی غمگین

میرم ولی این و بدون / چشم انتظارت میشینم

میرم ولی گریه نکن / نذار از عشقت بمیرم

اگر توو اوج بیکسی / با عکست آروم بگیرم . . .

متن درباره خداحافظی غمگین

دورا دور عاشقت شدم
دورا دور نگرانت بودم
دورا دور عشق ورزیدم
و حال
عاشق شدن و عشق ورزیدنت به دیگری را
دورا دور می بینم
و از همین دورا دور می میرم !

جملات جدا شدن از عشق اول

خط های
روی پیشانی ام
ربطی به سنم ندارد
دارم روزهای بعدِ رفتنت را
می شمارم

متن درباره خداحافظی غمگین

خدانگهدار عزیزم اما نمیشه باورم / توی چشام نگاه نکنی این لحظه های آخرم

آخه چطور دلم بیاد / چشماتو گریون ببینم . . .

—–

آنسوتر از تمامی قـول و قرار ها

پاییـز را قدم زده ام بـی تو بارها

متن درباره خداحافظی غمگین

از کنار من که رفته ای
از خیال من مرو….

شعر ادبی عاشقانه و مفهومی جدا شدن

خداحافظ طلوعم / خداحافظ غروبم

خدا حافظ تو ای تنها امیدم / خداحافظ تو ای تنها امیدم . . .

متن درباره خداحافظی غمگین

تو از عشقت حذر کردی و رفتی

تو بی یار و کسم کردی و رفتی

در این مکاره بازار پلیدی

تو یارت را رها کردی و رفتی

متن درباره خداحافظی غمگین

با من شوریده سر حرف از جدایی ها چرا
بیدم و هر دم تنم لرزان لرزان میشود…

عکس استوری متن درباره خداحافظی غمگین

خداحافظ ای قصه ی عاشقانه خداحافظ ای آبی روشن دل

خداحافظ ای عطر شعر شبانه خداحافظ ای همنشین همیشه

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته تو تنها نمی مانی ای مانده بی من

تو را می سپارم به دل های خسته

—–

نیمکت با هم بودنمان

تنهاست

باران میبارد و

جایت خالی تر از همیشه است …

متن درباره خداحافظی غمگین

روزی صد بار با هم خداحافظی کردیم اما افسوس معنای
خداحافظی را زمانی فهمیدم که تو را به خدا سپردم…

نظرات