اشعار زیبا درباره شهید + عکس نوشته درباره شهادت

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره شهید و اشعار زیبا درباره شهید + عکس نوشته درباره شهادت و متن درباره شهید شدن برادر و متن درباره شهید شدن پدر و عکس استوری درباره شهید و متن درباره شهید گمنام را مشاهده کنید.

اشعار زیبا درباره شهید

اشعار زیبا درباره شهید

گفتند شهید گمنامه ،
پلاک هم نداشت، اصلا هیچ نشونه ای نداشت ؛
امیدوار بودم روی زیرپیرهنیش اسمش رو نوشته باشه …
نوشته بود : “اگر برای خداست ، بگذار گمنام بمانم”

اشعار زیبا درباره شهید

به مادر قول داده بود بر می گردد …

چشم مادر که به استخوان های بی جمجمه افتاد

لبخند تلخی زد و گفت :

بچه م سرش می رفت ولی قولش نمی رفت …

اشعار زیبا درباره شهید

خمیده راه رفتند تا امروز بتوانیم راست راست راه برویم
«برای شادی روح شهدا صلوات»

عکس نوشته دباره شهادت

خیلی گشته بودیم، نه پلاکی، نه کارتی، چیزی همراهش نبود.
لباس فرم سپاه به تنش بود . چیزی شبیه دکمه پیراهن در جیبش نظرم را جلب کرد.
خوب که دقت کردم ، دیدم یک نگین عقیق است که انگار روش جمله ای حک شده.
خاک و گل ها رو پاک کردم ….
دیگر نیازی نبود دنبال پلاکش بگردیم …
روی عقیق نوشته بود : “به یاد شهدای گمنام”متن و شعر در مورد شهدای گمنام + جملات زیبا در مورد شهادت

اشعار زیبا درباره شهید

به مادر قول داده بود بر می گردد …
چشم مادر که به استخوان های بی جمجمه افتاد
لبخند تلخی زد و گفت :
بچه م سرش می رفت ولی قولش نمی رفت …

اشعار زیبا درباره شهید

به روی سنگ قبرم اسمم را ننویسید …

می خواهم هم چون دهها شهید دیگر گمنام باقی بمانم .

اگر خواستید فقط این جمله را بنویسید …

پر کاهی تقدیم به آستانه کبریایی الله

جملات زیبا در مورد شهدای گمنام

کوچه هایمان را به نامشان کردیم
که هرگاه آدرس منزلمان را می‌دهیم بدانیم
از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می‌رسیم.

اشعار زیبا درباره شهید

به روی سنگ قبرم اسمم را ننویسید …
می خواهم هم چون دهها شهید دیگر گمنام باقی بمانم .
اگر خواستید فقط این جمله را بنویسید …
پر کاهی تقدیم به آستانه کبریایی الله

اشعار زیبا درباره شهید

ای شهدا

برای ما حمدی بخوانید

که شما زنده اید

و ما مرده …

عکس استوری اشعار زیبا درباره شهید

سفیر عشق شهید است و ارباب عشق حسین (ع) و وادی عشاق کربلا
جایی که ارباب عشق سر به باد می‌دهد تا اسرار عشاق را بازگو کند که برای عشاق راهی جز از کربلا گذشتن نیست

اشعار زیبا درباره شهید

ای شهدا
برای ما حمدی بخوانید
که شما زنده اید
و ما مرده …

اشعار زیبا درباره شهید

پیشونی بندها رو با وسواس زیر و رو میکرد …

پرسیدم : دنبال چی میگردی ؟

گفت : سربند یا زهرا !

گفتم : یکیش رو بردار ببند دیگه ، چه فرقی داره ؟

گفت : نه ! آخه من مادر ندارم …

نظرات