جملات کوبنده انگلیسی + عکس نوشت تیکه دار و سنگین

0

در این پست می توانید متن های نیش دار انگلیسی و جملات کوبنده انگلیسی و عکس نوشت تیکه دار و سنگین و متن های مغرورانه انگلیسی و متن های انگلیسی تیکه دار و عکس استوری سنگین و کوبنده و جملات شاخ انگلیسی را مشاهده کنید.

جملات کوبنده انگلیسی

جملات کوبنده انگلیسی

Everyone has weaknesses, but I’m not everyone

هر کسی یه ضعفی داره اما من “هر کسی” نیستم!

—–

Together there is no mountain we can’t climb.

هیچ قله­ای نیست که در کنار هم نتوانیم آن را فتح کنیم.

جملات کوبنده انگلیسی

I’m the author of my life story which will be read by all people on the world.
من نویسنده داستان زندگی خودمم. داستانی که یه روزی کل دنیا میخوننش.

جملات کوبنده انگلیسی

I don’t believe in plastic surgery, But in your case, Go ahead

به جراحی زیبایی اعتقاد ندارم … اما در مورد تو … انجامش بده!

جملات طعنه دار انگلیسی برای بیو

Don’t waste words on people who deserve your silence.

کلماتت رو برای آدم­هایی که فقط لیاقت سکوتت رو دارن، هدر نده.

جملات کوبنده انگلیسی

I am not a player…I’m the game
من بازیکن نیستم … من خود بازی‌ام!

—–

I am not a player…I’m the game

من بازیکن نیستم … من خود بازی ام!

جملات کوبنده انگلیسی

Believe that I remember you every moment.

نکند فکر کنی در دل من یاد تو نیست!

جملات مفهومی و ادبی

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality
روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.

جملات کوبنده انگلیسی

single? no i am just in a relationship with freedom

تنها؟! نه من با آزادی رابطه دارم …

جملات کوبنده انگلیسی

be careful who You trust to say your problems
and mistakes Remember Every one who smiles at you is not your friend .

‏حواست باشه به کی اعتماد میکنی و اشتباهات
و مشکلاتت رو بهش میگی یادت باشه هر کَسی
که بهت لبخند زد دوستت نیست .

جملات سنگین و تیکه دار انگلیسی

Your life exactly begins from the moment that other people’s words isn’t important for you…
دقیقا از لحظه‌ای که حرف بقیه واست مهم نیست زندگیت شروع میشه…

جملات کوبنده انگلیسی

Be a voice, not an echo

صدا باش نه اکوی صدا

—–

I wish you were and me and the corner! If this corner is the other side of the world, accepted!

ای کاش تو باشی و من و گوشه ­ی دنجی! این گوشه اگر آن سمت دنیاست، قبول!

جملات کوبنده انگلیسی

Inside every person
You know there is a
Person you don’t know.

درون هرکسى که میشناسید
کسى هست که نمیشناسید.

—–

I am a good boy with bad habits

من یه پسر خوب با عادت های بد هستم

نظرات