جمله کوتاه با معنی انگلیسی + عکس نوشته مفهومی انگلیسی

0

در این پست می توانید متن های زیبا انگلیسی و متن با مفهوم انگلیسی و جمله کوتاه با معنی انگلیسی و عکس نوشته مفهومی انگلیسی و اشعار عاشقانه انگلیسی و مجموعه شعر رمانتیک و احساسی انگلیسی و اشعار انگلیسی زیبا و متن انگلیسی با معنا و متن انگلیسی خاص را مشاهده کنید.

 جمله کوتاه با معنی انگلیسی

جمله کوتاه با معنی انگلیسی

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.

سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

جمله کوتاه با معنی انگلیسی

.Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود.

جمله کوتاه با معنی انگلیسی

Die with memories, not dreams- Unknown

زندگی را با خاطرات به پایان برسان، نه با رویا و آرزو- ناشناس

بهترین جملات انگلیسی

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

جمله کوتاه با معنی انگلیسی

Learning from life is much more beneficial than learning from a book

یاد گرفتن از زندگی بسیار مفیدتر از یادگیری از کتاب است.

جمله کوتاه با معنی انگلیسی

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordan

همیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

.Youth is counted sweetest by those who are no longer young.

-John Green

کسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند.

جمله کوتاه با معنی انگلیسی

Simplicity is the ultimate sophistication. – Leonardo da Vinci

سادگی، اوج کمال و پیچیدگی است- لئوناردو داوینچی

جمله کوتاه با معنی انگلیسی

Winning doesn’t always mean being first

winning means you’re doing

better than you’ve done before

برنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیست

برنده شدن به معنی انجام کار

بهتر از دفعات قبل است

جمله کوتاه با معنی انگلیسی

جمله ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

Life is not a rehearsal. Each day is a new show, no repeat no rewind. Perform carefully live the best, choose the best and do the best

زندگی یک نمایش تکراری نیست بلکه هر روزش اجرایی جدید است
بدون تکرار
بدون برگشت به عقب
با دقت و به بهترین شکل
زندگی کنید
انتخاب کنید
عمل کنید

جمله کوتاه با معنی انگلیسی

Whatever you do, do it well. – Walt Disney

هر کاری که انجام میدهی به بهترین نحو انجامش بده- والت دیزنی

نظرات