متن درباره روز قیامت + عکس نوشته درباره روز حسابرسی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره روز حساب و متن درباره روز قیامت و عکس نوشته درباره روز حسابرسی و متن درباره روز قیامت و عکس نوشته درباره رسیدن روز قیامت و عکس استوری درباره روز قیامت و متن زیبا درباره قیامت و روز حسابرسی و متن درباره آخرت را مشاهده کنید.

 متن درباره روز قیامت

متن درباره روز قیامت

به ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﮕﻮ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﭘﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ; ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﺯﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ، ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻜﺎﺭ، ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻛﻨﻨﺪ; ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﻲ! (ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﺪﺍ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻱ!)

متن درباره روز قیامت

إِنَّ إِلَیْنا إِیابَهُمْ ـ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا حِسابَهُمْ.[ سوره غاشیه/ آیه ۲۵ ـ ۲۶]
رجوع آنان به سوی ما است سپس حساب آنان بر ما است.

متن درباره روز قیامت

آن روز مردم [به حال] پراکنده برآیند تا [نتیجه] کارهایشان به آنان نشان داده شود.

متن مذهبی و جملات عرفانی

قرآن را بیاموزید؛ زیرا قرآن در روز قیامت برای پیروان خود شفاعت می‌کند.

متن درباره روز قیامت

إِنْ حِسابُهُمْ إِلاَّ عَلى رَبِّی لَوْ تَشْعُرُونَ.[ سوره شعرا/ آیه ۱۱۳]
حساب آنان (به عهده کسی) جز خدا نیست اگر درک می‌کردید.

متن درباره روز قیامت

خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش و به اندازه عقلی که به آن ها داده است باریک بینی می کند.

جملاتی در مورد روز قیامت

برای اللهﷻ برپا کردن قیامت مانند یک چشم بر هم زدن است بلکه از آن هم سریع‌تر و آسانتر، بی تردید الله بر هر کاری تواناست.

متن درباره روز قیامت

وَ کَفى بِاللَّهِ حَسِیباً. سوره نساء، آیه ۶ و سوره احزاب، آیه ۳۸]
کافی است که خدا حسابرس اعمال بندگان خود باشد.

متن درباره روز قیامت

هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی برطرف نماید خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف می سازد.

متن زیبا در مورد جهان آخرت

پشیمان ترین شخص در روز قیامت فردی است که برای مردم از عدالت سخن بگوید اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد.

متن درباره روز قیامت

«إِنْ تُبْدُوا مَا فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ»
“اگر آنچه را در دل دارید، آشکار سازید یا پنهان، خداوند شما را بر طبق آن، محاسبه می‌کند”‌(سوره «بقره» آیه ۲۸۴)

عکس استوری درباره روز قیامت

سخت ترین ساعت بنی آدم در سه جا است : ساعتی که ملک الموت را می بیند و هنگامی که از قبر بیرون می آید و زمانی که در برابر خدای تبارک و تعالی جهت محاکمه و دادرسی قرار می گیرد.

متن درباره روز قیامت

هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی برطرف نماید خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف می سازد.

—–

پشیمان ترین شخص در روز قیامت فردی است که برای مردم از عدالت سخن بگوید اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد.

نظرات