جملات بزرگان درباره شجاعت + عکس نوشته درباره شجاعت

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره شجاعت و جملات بزرگان درباره شجاعت و عکس نوشته درباره شجاعت و متن های زیبا درباره شجاعت و عکس استوری شجاعت و متن های انگیزشی درباره شجاعت را مشاهده کنید.

 جملات بزرگان درباره شجاعت

جملات بزرگان درباره شجاعت

یکی از شاد ترین لحظات زندگی شما زمانی است که شهامت و شجاعت پذیرفتن چیزی را که نمی توانید تغییر دهید را پیدا می کنید.

جملات بزرگان درباره شجاعت

دست یافتن به رویاها زمان بر است، نیاز به تلاش و کوشش، فداکاری و ایثار دارد اما در پایان ارزشش را خواهد داشت

جملات بزرگان درباره شجاعت

چیزی که لازم داری

نه بابای پولداره، نه خارج از ایران بودنه، نه آقا زاده و حرب اللهی بودنه و نه شانس

فقط شجاعت شروع کردن است!

جملات بزرگان درباره شجاعت

دقت کردی!

درد آزارت میده ولی قوی تر می شی

ترس شجاع ترت می کنه

وقتی دلت می شکنه عاقل تر می شی.

عکس نوشته درباره شجاعت

نمی توانی به سمت افق های تازه شنا کنی، مگر اینکه شهامت از دست دادن چشم انداز ساحل را داشته باشی

جملات بزرگان درباره شجاعت

موفق شدن شجاعت می خواهد، شجاعت می خواهد که متفاوت باشید، شجاعت می خواهد که موفق باشی چون موفق نبودن خیلی خیلی آسان تر است..!

جملات بزرگان درباره شجاعت

انسان های موفق امروز، کودکان جسور دیروز بوده اند.

جسور باش

اولین باش

به این افتخار کن که چیز ها را از زاویه متفاوت می بینی و متفاوت دیده می شوی

روزی می رسد که شگفت انگیزی ات را با دنیا جشن می گیری!

متن درباره شجاعت

دوست داشته شدن عمیق توسط کسی به شما قدرت می‌بخشد
در حالی که دوست داشتن عمیق کسی به شما شجاعت می‌بخشد

جملات بزرگان درباره شجاعت

شجاعت این نیست که نترسی، شجاعت اینه که نزاری ترست باعث بشه هیچ وقت سمتش نری!

با تمام توانت برو سمت آرزوهات، و هر چیزی که توی مسیر پیش میاد. ما به دنیا اومدیم که زندگی کنیم نه این که زندگی رو نگه داری برای هر موقع که شرایطش پیش اومد! زندگی رو نگه ندار پاشو همین امروز زندگی کن.

جملات بزرگان درباره شجاعت

در جهان تنها چیزی که باعث می شود به آرزوهای مان نرسیم، ترس از شکست است

“پائولو کوئیلو”

عکس استوری جملات بزرگان درباره شجاعت

یاد بگیریم هر آن چه هستیم اعم از ظاهرمان، گذشته مان، اشتباهات مان، بد گمانی هایمان، ضعف هایمان و ترس هایمان را دوست بداریم، باید برای خودمان بجنگیم و پای آن چه هستیم و آن چه خواهیم باشیم، بایستیم. باید به جای قربانی بودن، شجاع و جنگجو باشیم.

جملات بزرگان درباره شجاعت

اگر با ترس هات روبرو نشی، بهشون فرصت بزرگ تر شدن دادی!

با ترس هایت روبرو شو، آن چه می خواهی آن سوی ترس هاست…..!

نظرات