متن مغفرت الهی + جملات زیبا درباره بخشش خداوند

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره بخشش خداوند و متن مغفرت الهی و جملات زیبا درباره بخشش خداوند و متن زیبا درباره بخشیدن و متن کوتاه درباره بخشیدن خلق الله و متن درباره مغفرت خداوند و متن درباره رحمت الهی و اشعار زیبا درباره بخشش را مشاهده کنید.

 متن مغفرت الهی

متن مغفرت الهی

بی گمان بخشش گناهان و گذشتن از اشتباهات ما آدمیان توسط خداوند متعال یکی از ناب ترین لحظات زندگی ما انسان هاست که یک حس فوق العاده عجیبی در نهاد ما انسان ها به وجود می آید یک حس زیبا از جنس خالی شدن و تخلیه نفس از هر گونه گناه و اشتباه. این حس زیبا و بی نظیر را از خداوند متعال برای تک تک شما آرزومندم.

متن مغفرت الهی

جنس من از آهن و از سنگ نیست / من دلم تنگ است و یار دلتنگ نیست

حال دل از من نمیپرسی چرا / حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست . . .

متن مغفرت الهی

در انتقام گرفتن، انسان با دشمن خود برابر است؛ ولی در چشم پوشی از ان؛ او مقامی بالاتر دارد.

متن مغفرت الهی

متن درباره بخشیدن

گاهی خدا آنقدر چشم انتظار بنده اش هست و دوست دارد که از کردار خویش دست بردارد و به سمت خیر و خوبی رهسپار شود که حتی زشت ترین و بدترین گناهان کبیره او را هم می بخشد تا بلکه بتواند تأثیری در جسم و جان او بگذارد و او را نسبت به رفتارهای زشت گذشته خویش نادم و پشیمان سازد.

متن مغفرت الهی

دوستی را دوست، معنی می دهد

قهر هم با دوست، معنی می دهد

هیچ کس با دشمن خود، قهر نیست

قهری او هم نشان دوستی است …

متن مغفرت الهی

دیگران را ببخشید…

بی عقلی ، تهمت ها،خیانت و بی ادبی

نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.

انسان های نارس این موارد را زیاد دارند ؛

شما انسانی رسیده باشید!

متن مغفرت الهی

متن مغفرت خداوند

خدایا ای مهربان ترین مهربانان تو را به خاطر تمامی خوبی ها و بخشش هایت در زندگیم شکر می گویم. بی گمان بدون وجود الطاف خداوندی و بدون وجود این همه لطف و کرم هرگز نمی توانستم قدمی بردارم. هر چه دارم و ندارم از توست. من را به خاطر تمامی گناهان و اشتباهات و تصورات غلط و اشتباهم در طول زندگی ببخشای که تو بخشنده ترین آمر زندگانی.

متن مغفرت الهی

بخشیدمت !
نه از آن بخشیدن ها…
به دنیا بخشیدمت ؛
به دنیایی که
زورش از من بیشتر بود ،
برای به دست آوردن تو …!

“محسن فراهانی”

متن مغفرت الهی

بزرگ کسی است که قلبش کودکانه

قهرش بی_کینه

دوست داشتنش بی_ادعا

و بخشش او بی انتهاست …

نظرات