متن درباره انسان بی ارزش + عکس استوری آدم بی شعور

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره آدم بی شخصیت و متن درباره انسان بی ارزش و عکس استوری آدم بی شعور و عکس استوری درباره آدم بی ارزش و متن درباره آدم بی لیاقت و متن درباره دوری از آدم بی شعور و متن درباره آدم های بی فرهنگ را مشاهده کنید.

متن درباره انسان بی ارزش

متن درباره انسان بی ارزش

بیا وداع کنیم

اگر بنا باشد کسی از ما بماند

همان بهتر که تو بمانی

“کینه ی” تو

به کار این دنیا بیشتر می آید

تا “عشق” من!

متن درباره انسان بی ارزش

همه چیز عوض شده جز تو
جانم، تو از اول هم عوضی بی شخصیت بودی…

متن درباره انسان بی ارزش

به هر آدمی پیله نکنین، توهم پروانه شدن می‌گیرتشون

کسی رو که دوست داری این قدر نبر بالا که دست خودتم دیگه بهش نرسه …

جملات تیکه دار سنگین برای انسان بی ارزش

آدمای بی شخصیت از حرفی که باهاشون میزنی به عنوان ابزار استفاده میکنن و علیه ات میشن. با اینجور آدما سعی کن که همدلی نکنی وگرنه که زمانی میرسه که از حرف های دلت بر علیه ات استفاده میکنن و تو هیچ چی نمیتونی بگی.

متن درباره انسان بی ارزش

تحویل گرفتن بعضیا
زیر پا گذاشتن شخصیت خود آدمه

متن درباره انسان بی ارزش

همه چیز عوض شده جز تو

جانم، تو از اول هم عوضی بودی…

متن درباره شخصیت و شعور

قلبت را دست هر آدمی نده

قلب مثل شیشه است،

زمانی که شکست غیر ممکنه

بشه اون رو مثل روز اولش

درست کرد

متن درباره انسان بی ارزش

به هر آدمی پیله نکنین، توهم پروانه شدن می‌گیرتشون
کسی رو که دوست داری این قدر نبر بالا که دست خودتم دیگه بهش نرسه …

متن درباره انسان بی ارزش

بعضیا هم مثه این دیوارای تازه رنگ شده می‌مونن

فقط هستن… ولی نمیشه بهشون تکیه کرد

اگرم تکیه کنی سر تا پای خودتو کثیف کردی

جملات خاص برای آدم بی لیاقت

عاقبت به این نتیجه می‌رسیم که حضور بعضی‌ انسان‌ها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌‌معنا بوده
که جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر می‌کند!

متن درباره انسان بی ارزش

محبت و زمان
دو سرمایه گران قدر زندگی هستند
هرگز این سرمایه‌های
عظیم فردی را برای افراد بی‌لیاقت
و متظاهری که شما را به بازی می‌گیرند
تلف نکنید…
در غیر این صورت فقط سرخوردگی، ندامت
و پشیمانی برایتان می‌ماند.

متن درباره انسان بی ارزش

گاهی وقتا لازمه زمین بخوری

تا ببینی کیا پشتتن، کیا باعث رشدتن

کیا میرن و کیا همه جوره می‌مونن

گاهی لازمه جوری زمین بخوری که زخمی بشی

زخماتو باز بذاری ببینی کیا نمک می‌پاشن؟

کیا مرهم می‌ذارن؟ کیا با تو هم دردن؟ کیا هم خود دردن!

عکس استوری متن درباره انسان بی ارزش

محبت و زمان
دو سرمایه گران قدر زندگی هستند
هرگز این سرمایه‌های
عظیم فردی را برای افراد بی‌لیاقت
و متظاهری که شما را به بازی می‌گیرند
تلف نکنید…
در غیر این صورت فقط سرخوردگی، ندامت
و پشیمانی برایتان می‌ماند.

نظرات