متن درباره اعتماد و دوستی + عکس نوشته درباره اعتماد و اطمینان

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره اطمینان و متن درباره اعتماد و دوستی و عکس نوشته درباره اعتماد و اطمینان و متن درباره اعتماد کردن و متن کوتاه اعتماد کردن به دوست و جملات خاص درباره دوستی و اعتماد و اشعار زیبا در مورد اعتماد کردن را مشاهده کنید.

متن درباره اعتماد و دوستی

متن درباره اعتماد و دوستی

زیانبارترین احساس پس از شکست، از دست دادن اعتماد به نفس و مشکوک شدن به توانایی و صلاحیت خویش است.((جان ماکسول))

متن درباره اعتماد و دوستی

بی اعتمادم!
میدونی چرا ؟ چون کبریتی دستمو سوزوند که روش نوشته بود بی خطر

متن درباره اعتماد و دوستی

نداشتن انعطاف یکی از بدترین نقطه ضعف ها است. می توانید بیاموزید که شتابزدگی را کنار بگذارید، ترس رابا اعتماد به نفس و تنبلی رابا نظم و انظباط جایگزین کنید. اما برای سرسختی و انعطاف ناپذیری ذهن پادزهری وجود ندارد. این خصلتی است که باعث می شود شخص با دست خویش گور خودرا بکند.

عکس نوشته اعتماد

بی اعتمادم!
میدونی چرا ؟ چون کبریتی دستمو سوزوند که روش نوشته بود بی خطر

متن درباره اعتماد و دوستی

طبق معمولً به گدایان و بینوایان که ریزه خواران دیگرانند، چند شاهی می دهیم و گمان می کنیم به آن ها کمک کرده ایم، نمی دانیم که با این کار، انها را بدبخت تر و رشته گدایی رابه گردنشان محکم تر می سازیم. چه خوب [ بود ] اگر حس اعتماد و استقلال را که در آن ها به خواب رفته بیدار می کردیم و راه زندگی را پیش رویشان می گذاشتیم.««لردآویبوری»»

متن درباره اعتماد و دوستی

هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن: اعتـماد، قول، رابطه و قلب؛ زیرا اینها وقتی می شکنند صدا ندارند، اما درد بسیاری دارند.
((چارلز دیکنز))

متن درباره اطمینان

عشق همیشگی است، این ما هستیم که ناپایداریم. عشق متعهد است و مردم عهد شکن، عشق همیشه قابل اعتـماد است، اما مردم نیستند.((لئوبوسکالیا))

متن درباره اعتماد و دوستی

به هیچ دسته کلیدی اعتماد نکنید بلکه کلید سازی را فرا بگیرید.««آنتونی رابینز»»

—–

به آتش نگاهش اعتماد نکن
لمس نکن
به جهتی بگریز
که بادها خالی از عطر اویند
به سرزمینی بی رنگ
بی بو ، ساکت
آری
بگریز و پشت ابدیت مرگ
پنهان شو
اگر خواستار جاودانگی عشقی

جملات خاص اعتماد کردن

کارکنان لغزش های اتفاقی رابه شرطی که بر اساس توانایی رهبر باشد و وی را در حال رشد و بالندگی ببینند، می بخشند. اما به کسانی که در منش خود مرتکب لغزش می شود اعتماد نمی کنند.««جان ماکسول»»

متن درباره اعتماد و دوستی

کودکان اعتـماد می کنند، زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند. معجزه آنگاه رخ می دهد که این اعتـماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم.
((بوبن))

متن درباره اعتماد و دوستی

اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم بشما اعتماد نخواهند کرد.««جان ماکسول»»

نظرات