جملات دلتنگی طولانی و عاشقانه + عکس نوشته دلتنگ بودن عاشقانه

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره بی قراری و جملات دلتنگی طولانی و عاشقانه و عکس نوشته دلتنگ بودن عاشقانه و متن زیبا درباره دلتنگی و عکس نوشته خاص دلتنگی و متن عاشقانه دلتنگی و متن های زیبا درباره دلتنگ بودن و اشعار دلتنگی را مشاهده کنید.

جملات دلتنگی طولانی و عاشقانه

جملات دلتنگی طولانی و عاشقانه

دردا دلم گرفته از روزگار امشب/دیگر نمانده در دل صبر و قرار امشب
آه ای آسمان ساکت ببین دیده ترم را/دارم بسی شکایت از کردگار امشب

—–

چقدر خسته ام
خسته از دلهره آینده
خسته از شرایطی که بهتر نمیشه
خسته از سرنوشتی که رقم خورده
خسته از انتظار بهبودی که بی گمان حاصل نمی شه
خسته ام بی نهایت خسته

جملات دلتنگی طولانی و عاشقانه

چقدر کم توقع شده ام ، نه آغوشت را می خواهم نه یک بوسه نه دیگر بودنت را ؛
همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست ،
مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست !

جملات دلتنگی طولانی و عاشقانه

در این شبهای سیاه از غم/سپیدی عشق تو را می جویم
اما دریغ از این پندار خام/که در سیاهی سپیدی می جویم

عکس نوشته بیقراری

دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را می گیـــرد

امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر

فقـــط بگــــو : کــــودکـــ است نـِـمی فهمــد

جملات دلتنگی طولانی و عاشقانه

قــرارمـان..
فقـط ..
یـک “مــانیــتورِ” کـوچـک بـــود !
امّــا ..
اکنــون ..
قلبـــم را ببـین..
که بــا هــر”آف” شدنــت ..
چــگونـه ..
بـیقــرارِ “آمــدنــت” مـی شـــود !

جملات دلتنگی طولانی و عاشقانه

یــک نفــر هســت تــــنفر را به مــن بیاموزد
دیگـــــــــر از این همه احســاسِ عشق به او خستــه ام

متن دلتنگی بودن

دیگر از تنهایی خسته شده ام
به کلاغها زیر میزی می دهم
تا قصه ام را تمام کنند

جملات دلتنگی طولانی و عاشقانه

نشستم من دمی در خواب باتو
کـنــار چشـــــمـهء مـهتــاب باتو
مـگـر تـاب و تـوانـــم بـرده بـودی
که بــودم لحظـه ای بیـتــاب بی تو

جملات دلتنگی طولانی و عاشقانه

در غمگین ترین لحظات زندگیم شادم که کسی نمیداند که چقدر غمگینم

متن دلتنگی عاشقانه

همه ی کارهایت را بخشیدم

جز آن تردید آخر هنگام رفتنت

که هنوز مرا به برگشتنت امیدوار نگه داشته

جملات دلتنگی طولانی و عاشقانه

بیا قدم بزنیم . . .
من با ” تـــــــــو ”
تو با هر که دلت خواست !
فقط بیــــــــــا قدم بزنیم . . .
اصلا بیا و بگذار . . .
سایه ات باشـــــــــــم . . .
سایه که آزار ندارد !
دارد ؟

—–

اشک بهترین پدیده ی دنیاست ولی تا زیباترین چیزهارو از آدم نگیره خودشو نشون نمیده

عکس استوری جملات دلتنگی طولانی

کاش خرگوشی بودم ولی خودم بودم… خسته شدم

از این که همش باید ماسک بزنم دروغ بگم وانمود کنم
دلم برای خودی واقعیم تنگشده…

دلم می خواد فقط واسه دل خودم زندگی کنم

جملات دلتنگی طولانی و عاشقانه

گفته بودی پاییز که تمام شود
به سراغ رویاهایم می آیی
تا دلت را پیشکش عاشقانه هایم کنی
من جوجه هایم را شمرده ام
ببین…. !
تو نیامدی…

نظرات