متن عاشقانه عشق جاودانه + عکس خاص عاشقانه

0

در این پست می توانید متن عاشقانه عشق جاودانه و عکس خاص عاشقانه و جملات زیبا از بزرگان درباره عشق و جملات کوتاه و زیبای احساسی LOVE و جمله زیبا در مورد دوست داشتن و عشق را ببینید.

      متن عاشقانه عشق جاودانه

متن عاشقانه عشق جاودانه

گاه در عشق می آموزیم که رعایت حال دیگری بهتر از پافشاری در اثبات عقیده است.
((لئوبوسکالیا))

—-

راست میگفتی
ما به درد هم نمیخوریم
تُو
بیشتر به درمان میخوری عزیز من
درد همه آدم ها
و زخم های پیش از تُو بود …

متن عاشقانه عشق جاودانه

نباشی‌میمیرم‌حتما
اخه‌یه‌جایی‌از‌قلمبوزدی
که نزده‌بودهیشکی‌قبلا

متن عاشقانه عشق جاودانه

بر سفره ی پر برکت عشق پاک، تنها عاشقانی اهل دل هستند که لقمه لقمه عشق برمی گیرند از ثانیه به ثانیه های زندگی شان.

متن عاشقانه عشق جاودانه

من از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شب‌ها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم‌نم، تو را دوست دارم

نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی
من‌ای حس مبهم تو را دوست دارم

جملات زیبا از بزرگان درباره عشق

دوستت دارم
به همین سادگی!
با ذره ذره ی وجودم با تمام قلبم با هر دم و بازدم

—-

شاعرانه های عاشقانی که زندگی شان موزون است به وزن وزین عشق پاک، تفسیر واقعی کلام عشق اند برای تمامی دوران ها.

متن عاشقانه عشق جاودانه

پـس کـی تـمــام میـشـود…

شـبـهـــایی کــه دور از تــو

بــا خـیـال چشمـانت

تــا سـحــر چـشم بـر هـم نـمی گـذارم…

حـسـرت بودن در آغـوشت

دیـوانــه ام میکـنــد…

—-

اینقدر ورق های زندگی ام را
به هم نریز
حکم همان دل است
که … برای تو می تپد

جمله زیبا در مورد دوست داشتن و عشق

چه دروغ بزرگیست که اینجا شهر پر جمعیتی ست!

تو که نیستی

اینجا هم خالی از آدم است…

لاله صاحبدل

متن عاشقانه عشق جاودانه

دیوانه نمی‌ گوید دوستت دارم

دیوانه می ‌رود تمام دوست داشتن را

به هر جان کندنی

جمع می ‌کند از هر دری

می ‌زند زیر بغل

می ‌ریزد پای کسی که

قرار نیست بفهمد دوستش دارد

متن عاشقانه عشق جاودانه

شاعرانه های عاشقانی که عشق پاک را ردیف زندگی خود قرار داده اند، پر است از مفهوم واقعی دوست داشتن و دوست داشته شدن؛ چراکه هم عشق شان حق است و هم دل شان حق جو.

—-

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه …

آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا ؟

سجاد شهیدی

جملات کوتاه و زیبای احساسی LOVE

مرا با دست‌هایت ببوس
با چشم‌هایت،
با لب‌هایت برایم حرف بزن
با دهانت مرا تصاحب کن … هیچ مردی با صفحه دوم شناسنامه
مالک قلب زنی نخواهد شد…!

متن عاشقانه عشق جاودانه

سلامی صمیمی‌تر از غم ندیدم
به اندازه‌ی غم تو را دوست دارم

بیا تا صدا از دل سنگ خیزد
بگوییم با هم: تو را دوست دارم

جهان یک دهان شد هم‌آواز با ما
تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

متن عاشقانه عشق جاودانه

خواستنت نواری‌ست
گیر کرده بر ضبط دلم
فقط تکرار می‌کند:
دوستت دارم، دوستت دارم
دوستت دارم، دوستت دارم!

متن عاشقانه عشق جاودانه

عاشقانه های عاشقانی که عشق پاک را در دل خویش جای داده اند، لبریز شاعرانه هایی است با ردیف آرامش و امنیت، و تضمین شاعر آن تعهد است که به زیبایی تمام، نه در انتهای آن که در قسمت قسمت آن جای گرفته است.

نظرات