متن تبریک روز مهندس 1400 + عکس استوری تبریک روز مهندس

0

در تقویم شمسی ۵ اسفند بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی است که روز مهندس نامگذاری شده است. ما در این پست برای شما تعدادی عکس نوشته و متن های زیبا آماده کرده ایم که می توانید آنها را به مهندسان آینده و مهندسین امروز ارسال کنید.

روز مهندس

متن خنده دار روز مهندس

راز یک زندگی زیبا در این است که
امروز با “خدا” گام برداری و برای فردا به او اعتماد کنی.
مهندس، روزت مبارک!

—————————————–

معمار ها مهندس نیستن
هنرمندن
روزت مبارک مهندسِ هنرمند…

—————————————–

بیل و کلنگ و کاردک

سیمان و سنگ و آهک

آسفالت گرم و غلتک

روز شما مبارک

روز مهندس

عکس نوشته تبریک روزمهندس

مهندس خبر داری امروز روزمونه

جدی پس روزت مبارک

الکی مثلا ما مهندسیم

—————————————–

خدا به دادت برسه مهندس!

ریاضی که مسلط شدی و سر از دو دوتا چهارتا در آوردی خیلی کارت سخته!

خلاصه روزت مبارک مهندس!

—————————————–

دنیا آن‌قدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد؛

پس به جای آن‌که جای کسی را بگیریم، تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

روز مهندس بر شما مبارک

روز مهندس

تبریک روز مهندس با عکس

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد
آنان یا راهی را خواهند یافت
یا راهی را خواهند ساخت
یا در کل منکر هر راهی می شوند

—————————————–

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت٬ یا راهی خواهند ساخت…»

۵ اسفندماه٬ « روز مهندس» بر شما مهندس عزیز خجسته باد!

—————————————–

راز یک زندگی زیبا دراین است که

امروز با “خدا” گام برداری و برای فردا به او اعتماد کنی.

مهندس، روزت مبارک!

روز مهندس

متن زیبا روز مهنـدس

راز یک زندگی زیبا در این است که
امروز با “خدا” گام برداری و برای فردا به او اعتماد کنی.
مهندس، روزت مبارک!

—————————————–

شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است

پنجم اسفند روز مهندس بر جنابعالی مبارک.

روز مهندس مبارک

—————————————–

مهندسان بی‌ شک

آفرینندگان دنیای مدرن و تکنولوژی امروز هستند

بـه سلامتی تمام کسانی کـه خودرا شبانه‌ روز وقف کردند

تا همگان شبانه‌ روزی روشن داشته باشند

پنجم ماه اسفند

روز مهندس بر شـما خجسته باد

روز مهندس

پیام جذاب روز مهنـدس

دست هایی که میسازند مقدسترند از لب هایی که دعا میخوانند

روز مهندس بر شما مبارک

—————————————–

برای یک مهندس نیست بن‌بست

تمام راه‌هایش باز باز اسـت

اگر راهی نباشد باز غم نیست

بگیرد ساخت آن راه در دست

مهندس روزت مبارک

—————————————–

به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند، به تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ی رفاه تا بیکران، به تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند، به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند…

روز مهندس

نوشته تبریک روز مـهندس

راز یک زندگی زیبا دراین اسـت کـه

امروز با خدا گام برداری

و برای فردا بـه او اعتماد کنی

مهندس جان روزت مبارک

—————————————–

دانشمندان آنچه را که هست کشف می کنند

و مهندسان آنچه را که نیست خلق می کنند…

۵اسفند ماه زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز_مهندس مبارک

—————————————–

فارغ از مدرک تحصیلی

اگر پلی ساخته‌اید

برای عبور از افکار منفی

شـما یک مهندس هستید

مهندس عزیز روزت مبارک

روز مهندس

پیام رسـمی تبریک روز مهندس

پنجم اسفند

روز بزرگداشت مهندس

بر تمام مهندسان باکار و بیکار عزیز مبارک

بـه امید پیشرفت روز افزون

شهر و کشور عزیزمان

نظرات