جملات التیام آور و آرامش بخش + عکس نوشته آرامش بخش در زندگی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره زندگی و جملات التیام آور و آرامش بخش و عکس نوشته آرامش بخش در زندگی و عکس نوشته آرامش بخش و متن های آرامش دهنده و عکس نوشته درباره زندگی و عکس استوری التیام آور را مشاهده کنید.

جملات التیام آور و آرامش بخش

جملات التیام آور و آرامش بخش

If there’s no inner peace, people can’t give it to you. The husband can’t give it to you. Your children can’t give it to you. You have to give it to you.

اگر آرامش در درونت وجود نداشته باشد افراد نمی توانند آن را به تو بدهند
همسرت نمی تواند آن را به تو بدهد
فرزندانت نمی توانند آن را به تو بدهند
بلکه باید خودت آن را به خودت ببخشی

جملات التیام آور و آرامش بخش

It isn’t enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn’t enough to believe in it. One must work at it

این کافی نیست که تنها درباره آرامش صحبت کنیم
بلکه باید به آن اعتقاد داشته باشیم
و تنها اعتقاد به آن کافی نیست بلکه باید آن را تمرین کنیم

جملات التیام آور و آرامش بخش

آرامش از درون به بیرون تجلی خواهد یافت
هیچ کس نمی تواند آن را به تو یاد دهد
هیچ کس نمی تواند آن را به تو ببخشد
هیچ کس نمی تواند آن را از تو بگیرد
آرامش را تنها در خودت جستجو کن
نه در جهان اطرافت

جملات التیام آور و آرامش بخش

جملات آرامش بخش

اگر تغییر نکنیم ، حذف می شویم .
برای جلوگیری از حذف شدن در بازی زندگی ، باید تغییراتی را در خودمان و زندگی مان به وجود آوریم .کلیدهای این تغییر عبارتند از :
کلید اول: خواستن
کلید دوم: خالی کردن ذهن از تعصب ها
کلید سوم: باور مثبت نسبت به خود
کلید چهارم: عمل کردن
به یاد داشته باشیم که عظمت زندگی تنها به دانستن نیست بلکه تلفیقی از علم و عمل است.

جملات التیام آور و آرامش بخش

خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست
همین دوست داشتن هاست
خوشبختی همین لحظه های ماست
همین ثانیه هایی ست که در شتاب زندگی گم شان کرده ایم … 🙂

جملات التیام آور و آرامش بخش

زندگی شبیه فصل‌ است
هیچ فصلی همیشگی نیست
در زندگی نیز روزهایی برای
کاشت، داشت، استراحت و تجدید حیات وجود دارد
زمستان تا ابد طول نمی‌ کشد
اگر امروز مشکلاتی دارید
بدانید که بهار هم در پیش است

جملات التیام آور و آرامش بخش

عکس نوشته آرامش دهنده

جملات التیام آور و آرامش بخش

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری
خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛
حالت روحی است …
خوشبختی و آرامش
وابسته به جهان درون توست!

جملات التیام آور و آرامش بخش

«می‌توانم» و «نمی‌توانم»، تنها در یک حرف «ن» تفاوت دارند
اما همین یک حرف، مسیر زندگی تو را عوض خواهد کرد

نظرات