جملات انگیزشی درباره خوشبختی + عکس نوشته خوشبخت شدن

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره خوشبختی و جملات انگیزشی درباره خوشبختی و عکس نوشته خوشبخت شدن و عکس نوشته انگیزشی و عکس استوری درباره خوشبختی و متن درباره خوشبخت شدن را مشاهده کنید.

 جملات انگیزشی درباره خوشبختی

جملات انگیزشی درباره خوشبختی

یه لبخند میتونه خیلی از حس ها رو پنهون کنه.ترس، اندوه، قلب شکسته

اما یه چیز رو خوب نشون میده : قدرت!
پر قدرت باشید…!

جملات انگیزشی درباره خوشبختی

Be so happy that when others look at you, they become happy too

آنقدر شاد باش که دیگران هم با نگاه کردن به تو شاد شوند

جملات انگیزشی درباره خوشبختی

شادی فقط از خودت ریشه میگیره

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

عکس نوشته انگیزشی

سرانجام، جایی دارد باران می بارد و برنامه ی گل ها را تنظیم می کند و حلزون ها را شاد نگه می دارد؛ تمام چیزی که ارزش اندیشیدن را دارد این است.

جملات انگیزشی درباره خوشبختی

Be happy with what you have. Be excited about what you want

با چیزی که داری خوشحال باش و برای چیزی که می خواهی هیجان زده!

جملات انگیزشی درباره خوشبختی

چه زیباست

زندگی کردن با امید

نه امید بخود

که غرور است !

نه امید به دیگران

که تباهی است !

بلکه امید به خدا

که خوشبختی و آرامش است

متن انرژی مثبت

یک برنامه، هدف یا ایده را انتخاب کن و بعد شروع کن؛ یک قدم کوچک بردار. همیشه اولین قدم به سوی موفقیت سخت‌ترین قدم است، قدم‌هایی که در پی آن می‌آیند آسان‌تر می شوند.

جملات انگیزشی درباره خوشبختی

Only happy people understand love

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

جملات انگیزشی درباره خوشبختی

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده

و شروع تازه ای داشته باشه

اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه

و یک پایان شاد بسازه

جملات انگیزشی درباره خوشبختی

بهترین راه برای شاد بودن این است که هر روز را شاد بسازیم.
دیپاک چوپرا

عکس استوری جملات انگیزشی درباره خوشبختی

The easiest way to attract love is to be the happiest version of yourself, it’s practically impossible not to love someone who’s truly happy

ساده ترین راه جذب عشق این است که خوشحال ترین ورژن خودتان باشید، دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است تقریبا غیر ممکن است

جملات انگیزشی درباره خوشبختی

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی،

کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

—–

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی، آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید، چرا که شادمانی برتر و نهایی، همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید.

نظرات