شعر سنگ قبر پدر | متن های و شعرهای زیبا برای سنگ قبر پدر

0

شعر سنگ قبر پدر : در این مطلب از خبرینا مجموعه ای از متن و اشعار زیبا و دلسوز در وصف پدر را آماده کرده ایم که از این نوشته ها برای سنگ قبر ، اعلامیه و کارت دعوت به مراسم پدر فوت شده میتوانید استفاده کنید.. خداوند روح تمامی رفتگان و پدران آسمانی را بیامرزد. الهی آمین

در ادامه مطلب با ما همراه باشید:

  سنگ قبر پدر

پدرم بارش باران خدا بود

پدرم حاکم پیمان وفا بود

پدرم جلوه ایمان و رضا بود

پدرم بر سر ما مرغ هما بود

پدرم در همه حال کارگشا بود

متن و شعر سنگ قبر پدر

متن برای سنگ قبر پدر

پدرم دست اجل زود تو را پرپر کرد مادرم گریه کنان خاک برسر کرد
اهل منزل همگی در غم تو محزونند اشک چشم همگان خاک مزارت تر کرد

——————————————
پدرم یاد تو هرگز نرود از دل ما مگر آن روز که درخاک شود منزل ما

متن و شعر سنگ قبر پدر

رو زگاریست که ما حال پریشان داریم در غم مرگ پدر دیده گریان داریم

بود اخلاق خوشش ورد زبان همگان اعتباری که به ما هست ز ایشان داریم

——————————————
یک عمـر علی گفت و در این دار مکافات با عشق علی شاه ولایت بـه جنان رفت

او ذکر حسین داشت به دل در همه احوال با عشق حسین ابن علی او ز جهان رفت

متن و شعر سنگ قبر پدر

آسمان امروز ببار، اینجا گلی پژمرده گشت

از غم داغ رخش، یک محفلی افسرده گشت

آسمان امروز ببار، ما صد جگر سوزانده ایم

چون پدر از بین ما رفت، قلب ما هم مرده گشت

——————————————

قلبم شده غمخانه زهجران تو بابا (مادر) فکرم شده همواره پریشان تو بابا

هر روز کنم آرزوی روی تو افسوس دستم شده کوتاه ز دامان تو بابا

متن و شعر سنگ قبر پدر

شعر سنگ قبر پدر

چه شب ها تا سپیده درد کشیدی ندای یاعلی یارب کشیدی

بخاب آرام پدر جان در مزارت که پایان شد تمام درد هایت

——————————————

گفتم که پدر رسم بزرگی نه چنین بود گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

گفتم نه وقت سفرت بود چنین زود گفتا که مگو مصلحت حق چنین بود

متن و شعر سنگ قبر پدر
ای گل باغ وچمن از ما گسستن زود بود پشت فرزندان از این ماتم شکستن زود بود
بهر تو همسر ندارد صبر در این انتظار ای پدر بر سنگ نامت نقش بستن زود بود

——————————————

بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم بی تو هـرگز شمع دل نوری ندارد ، پدرم

جای اشک از دیدگان خون می فشانم باز هم بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم

متن و شعر سنگ قبر پدر

صفا از خانه و روح از بدن رفت
پدر مهربانم از میان رفت

غم هجران او را با که گویم
که چون پروانه‌ای از شعله ها رفت

——————————————

صفا از خانه و روح از بدن رفت
پدر مهربانم از میان رفت

غم هجران او را با که گویم
که چون پروانه‌ای از شعله ها رفت

متن و شعر سنگ قبر پدر

متن و شعر احساسی برای سنـگ قبـر پدر

آن گنج نهان در دل خانه پدرم بود هم تاج سرم بود همی بال وپرم بود
هر جا که زمن نام و نشانی طلبیدند آوازه نامش سند معتبرم بود

——————————————
شانه اش مارا پناهی بود و رفت شانه مان را تکیه گاهی بود و رفت

رفت و رفت غمهای ما بیشتر شد شادی ما یک نگاهی بود و رفت

متن و شعر سنگ قبر پدر

پدرم آیت آینده ما بود

پدرم در سوگ تو دلهای ما پیوسته می گرید

سراپا همچو شمعی بی فروغ آهسته می گرید

تویی در خاطر ناشاد ما تا آخرین لحظه

به یادت چشم، چون ساغر بشکسته می گرید

نظرات