تعبیر خواب حاملگی | باردار بودن در خواب به چه معناست؟

0

معنی خواب حاملگی | تعبیر باردار بودن در خواب

خبرینا | همانطور که در مقاله ” ۹ خواب رایجی که همه دیده ایم | معنی این خواب ها چیست؟ ” گفتیم، خواب های حاملگی و باردار بودن می تواند نشانه ای از فکر و ناخودآگاه شما باشد که دوست دارید مادر شوید. چنین خواب هایی همچنین می تواند نماد شروع جدیدی برای کسی باشد که مشتاق مادر شدن است. خواب بارداری و حاملگی همچنین می تواند نشان دهنده اضطراب در مورد شروع یک زندگی دیگر و مسئولیت ناشی از آن باشد.

تعبیر خواب حاملگی و باردار شدن در خواب

در این خبر به تعبیر خواب حاملگی و بارداری توسط تعبیر خواب کنندگان مشهور اسلامی و غربی می پردازیم.

تعبیر خواب حاملگی

منوچهر مطیعی تهرانی چه می گوید؟

  • دیدن زن حامله در خواب مواجه با گناه و بار غم است.

  • اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می‌گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرس است.
  • اگر احیاناً در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده‌اید غمی برای شما می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است.
  • اگر در کوچه ببینید که زن حامله‌ای می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد.

تونی کریسپ درباره خواب حاملگی چه می گوید:

بخش جدیدی از توانایی‌های بالقوه یا شخصیت شما در حال ایجاد و گسترش است، افزایش شناخت از ناخودآگاه که محیط جدیدی از تجربه را فراهم می‌کند – هنوز ابراز نشده و در حال گسترش است. طرحی نو یا ایده‌ای خلاق.

در رویای زنان: شاید به تمایل ایشان برای داشتن کودکی اشاره کند، ترس از بارداری

تام چت ویندرا درباره تعبیر خواب بارداری چه می گوید:

تعبیر خواب حاملگی زندگی پر بار تازه است. اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی حامله ببیند و یا خواب بیننده زن خود را حامله ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می‌برد که پر از مایه‌های امید و امکانات نیکو باشد.

خواب دیدن حاملگی به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می‌کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن و پیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می‌کند.

تعبیر خواب حاملگی خود

کارل گوستاو یونگ درباره تعبیر خواب حاملگی و بارداری خود می‌گوید:

خواب دیدن اینکه شما حامله هستید نمادی از جنبه‌ای از خودتان یا جنبه‌ای از زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. شما ممکن است آماده‌ی صحبت در مورد آن یا اقدام کردن در مورد آن نباشید. حامله بودن در خوابتان ممکن است بیانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف جدید باشد.

خواب دیدن اینکه شما نفهمیدید که حامله بودید بیانگر این است که شما چیزی را انکار می‌کنید.

شما تمایل دارید که چیز‌ها را تا زمانی که درست جلوی چشم شما ظاهر نشود انکار کنید و نادیده گیرید. تعبیر دیگر این است که اگر شما تلاش می‌کنید حامله شوید (برای حامله شدن اقدام می‌کنید)، پس خواب ممکن است تعبیر یک آرزو (انجام یک خواسته) باشد.

اگر شما تلاش نمی‌کنید که حامله شوید، اما خواب میبینید که هستید پس، این نمادی از ترس از مسئولیت‌های جدید است.

تعبیر خواب حامله شدن فرزند نابالغ

کرمانى می گوید: اگر فرزند نابالغ خود را حامله بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده‌ى خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

در ادامه دیدن رویاهای مربوط به بارداری، رویای زایمان و وضع حمل نیز در بین زنان بسیار رایج است.

اگر یک مرد ببیند حامله شده چه معنی دارد؟

لیلا برایت می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که حامله است، به پول و ثروت فراوانی می‌رسد.

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زنان حامله، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هر چند که شکم بزرگ‌تر بیند، مال دنیا بیشتر بود.

تعبیر خواب بارداری دیگران

تونی کریسپ می‌گوید:

اگر شخص دیگر باردار بود: جنبه‌ای از وجود فرد در حال “زایش” خصوصیات شخصیتی جدید است. درک شهودی درباره آن شخص.

کارل گوستاو یونگ چه می گوید:

خواب دیدن اینکه کس دیگری حامله است بیانگر این است که شما ارتباط نزدیک تری با این فرد تجربه می‌کنید.

تعبیر خواب اینکه دوست دختر یا فرد مهم زندگی تان، از کس دیگری، حامله است، بیانگر این است که فرد مهم زندگی تان، به سمت جهتی متفاوت از چیزی که پیش بینی کردید حرکت می‌کند. دو تای شما دیگر اهداف مشترک با هم به اشتراک نمی‌گذارید.

معنی خواب باردار شدن ناخواسته

اگر در رویا خود را به طور ناخواسته حامله ببینید و در تلاش باشید تا فرزند خود را سقط کنید، این رویا می‌تواند به تلاش شما برای کنار گذاشتن یک فکر و عقیده‌ی خاص در زندگی بیداری اشاره داشته باشد.

این خواب بعضا می‌تواند به تلاش شما برای کنار گذاشتن یک رشته‌ی تحصیلی یا شغلی که با ارزش‌های شما در تضاد است نیز مرتبط باشد.

تعبیر خواب حاملگی مادر

اینکه خواب ببینید مادرتان باردار است هشداری جدی درباره‌ی یک وضعیت خطرناک یا بسیار بد است. همچنین می‌تواند به معنی آن باشد که مادرتان ممکن است به شدت مریض شود یا حتی مرگ او را از پا در بیاورد.

نظرات