جملات سخت برای سرگرمی + عکس استوری سرگرم کننده

0

در این پست می توانید متن های کوتاه سرگرکم کننده و عکس نوشته سرگرمی و جملات سخت برای سرگرمی و عکس استوری سرگرم کننده و جملات کوتاه سرگرم کننده و اشعار سرگرم کننده و عکس استوری سرگرمی کوتاه را مشاهده کنید.

 جملات سخت برای سرگرمی

جملات سخت برای سرگرمی

۵ بار بگو :
دستم در دبه بود دبه درش دستم بود !

—–

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :

کانال کولر تالار تونل

جملات سخت برای سرگرمی

۳ بار بگو :
ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ

—–

۵ بار بگو :
لای رولت رنده ی لیمو رفته

متن سرگرم کننده

۳ بار تکرار کن :
دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده

جملات سخت برای سرگرمی

جمله سخت زیر رو ۵ بار تکرار کن :

قوری گل قرمزی

—–

این جمله رو اگه ۲ بار هم بتونی بگی هنر کردی ! :
چه ژست زشتی

جملات سخت برای سرگرمی

۵ بار سریع بگو :
سه دزد رفتن به بز دزدی ُ یه دزد یه بز دزدید ُ یه دزد دو بز دزدید

جملاتی سرگرمی

ننه حسن حسن هستن ، نه ننه حسن نیستن ، حسن نیستن ، حسن نیستن کجا هستن حسن هستن خونه نیستن

جملات سخت برای سرگرمی

۳ بار تکرار کن :
دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده

—–

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :
ششلیک شنسل شنسل ششلیک

—–

۶ بار بگو

تره و ترب و ترخون – ترد و تند و تلخه

جملات سخت برای سرگرمی

۵ بار سریع بگو :
سه دزد رفتن به بز دزدی ُ یه دزد یه بز دزدید ُ یه دزد دو بز دزدید

عکس نوشته سرگرم کننده

۳ بار پشت سر هم بگو :
سپر عقب ماشین جلویی زد به سپر جلو ماشین عقبی

—–

این جمله رو اگه ۲ بار هم بتونی بگی هنر کردی ! :

چه ژست زشتی

جملات سخت برای سرگرمی

۳ بار پشت سر هم بگو :
سپر عقب ماشین جلویی زد به سپر جلو ماشین عقبی

—–

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :
کانال کولر تالار تونل

متن سرگرم کننده

حالا ۳ بار تکرار کن :

دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده

جملات سخت برای سرگرمی

جمله سخت زیر رو ۵ بار تکرار کن
قوری گل قرمزی

—–

پنج بار تکرار کن :
شیخ شمس علی در شمس آباد

نظرات