سخنان بزرگان درباره سختی ها + عکس نوشته سختی بزرگ

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره سختی و عکس نوشته درباره سختی بزرگ و اشعار کوتاه دربـاره سخـتی و سخنان بزرگان درباره سختی ها و عکس نوشته سختی بزرگ و متن درباره سختی زندگی و عکس استوری درباره سختی های روزانه را مشاهده کنید.

 سخنان بزرگان درباره سختی ها

سخنان بزرگان درباره سختی ها

اندوه تلاش گران سخت کوش بدترین نوع اندوه است.

فرناندو پسوآ

سخنان بزرگان درباره سختی ها

همه ما در زندگی با سختی هایی مواجه میشیم؛ شما از درگیری هایی که یه نفر داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه، خبر ندارید! پشت هر خنده ای، داستانی از درگیری های شخصی قرار داره. ..
“آدرین سی مور”

سخنان بزرگان درباره سختی ها

تمام سختی هایی که در زندگی داشته ام،

همه ی مشکلات و موانع، مرا قوی تر کرده است.

والت دیزنی

سخنان بزرگان درباره سختی ها

عکس استوری درباره سختی

برای سرشت های مغرور، طعمه آسان چیز تحقیر آمیزی است. آنان تنها در مقابل مردانی که هنوز مهار نشده اند و می توانند به دشمنان آنها مبدل شوند و یا در برابر ملکی که به سختی تسخیر می شود، احساس آسایش و خشنودی می کنند.

فریدریش نیچه

سخنان بزرگان درباره سختی ها

موفقیت با دستاوردهای شما ارزیابی نمیشه؛ بلکه با تضادهایی که بهشون بر خوردید، و شجاعت پایداری در مقابل اون تضادها ارزیابی میشه…
“آریسن سوئت مردن”

سخنان بزرگان درباره سختی ها

امور مهمه هرگز به دور از خطر نیست

و چنان که می‌گویند، دشواری،

شرط هر چیز زیباست.

افلاطون

عکس استوری سختی زندگی

هنگامی که طوفان به پایان رسید، به یاد نمی‌آورید چطور آن را به وجود آوردید و چطور زنده ماندید. حتی مطمئن نخواهید بود که طوفان به پایان رسیده یا خیر؛ اما یک چیز قطعی است، وقتی از طوفان خارج شوید، دیگر آن کسی نیستید که وارد طوفان شده است. این همه چیز درباره این طوفان است.

هاروکی موراکامی

سخنان بزرگان درباره سختی ها

در درون همه ما، هم بذر نیکی وجود داره و هم بذر بدی! زندگی، تقابل دائمی این دو برای برنده شدنه! و هیچکدام از این دو، بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.
“اریک بردن”

سخنان بزرگان درباره سختی ها

بیشتر آدم ها زمان و انرژی بیشتری را

صرف مشکلات می کنند

تا اینکه سعی کنند آن ها را حل کنند.

هنری فورد

سخنان بزرگان درباره سختی

بسیاری از مردم جهان قادرند که از نردبان موفقیت صعود کنند. برخی از این افراد در زندگی حرفه‌ای خودشان موانع غیر قابل تصوری را پشت سر گذاشته‌اند و بر چالش‌هایی که در پیش روی آن‌ها بوده غلبه کرده‌اند.

بایرون پالسفر

سخنان بزرگان درباره سختی ها

هیچ چیز به سادگی به بشر داده نمی شود؛ مشکلات، جزو طبیعت زندگی ما هستند و همواره احتمال درگیری و کشمکش وجود داره! قهرمان کسی است که اجازه نمی دهد موانع، او را از دنبال کردن ارزش ها و انتخاب هایش باز دارد.
“اندرو برناشتاین”

نظرات