جمله سنگین درباره سکوت + عکس نوشته سکوت دردناک

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره سکوت کردن و متن زیبا درباره سکوت و متن غمگین درباره سکوت و جمله سنگین درباره سکوت و عکس نوشته سکوت دردناک و عکس نوشته درباره سکوت و عکس استوری درباره سکوت کوتاه را مشاهده کنید.

 جمله سنگین درباره سکوت

جمله سنگین درباره سکوت

سکوت آدمیزاد بوی دلخوری میده
و پرحرفیش بوی دلتنگی!

جمله سنگین درباره سکوت

حرفهای خود را بیهوده
تلف کسانی نکنید که …
سزاوار سکوتتان هستند
گاهی قدرتمندترین حرفی
که میتوانید بزنید این است
که اصلا” چیزی نگویید …

آنچه بر حسب ضرورت روی می دهد، آنچه که انتظارش می رود و روزانه تکرار می شود، چیزی ساکت و خاموش است؛ تنها اتفاق سخنگو است و همه می کوشند آن را تعبیر و تفسیر کنند.

جمله سنگین درباره سکوت

آدم ها جایی ساکت می مانند که حرف زدنشان فرقی با سکوت ندارد

عکس نوشته درباره سکوت

گاهی لحظه های سکوت
پُر هیاهو ترین دقایق زندگی هستند
مملو از آنچه می خواهیم بگوییم
ولی نمی توانی

جمله سنگین درباره سکوت

در سکوت و با سکوت با تو حرف میزنم …
که روزهاست گوشها ،
توان اوج موج حرفها ،
برایشان بسان فاجعه ست …
گیله مرد

وَ قسم به حقارتِ واژه
و شکوهِ سکوت
که گاهی شرحِ حالِ آدمی

جمله سنگین درباره سکوت

باور کن
من با دلم
به توافق رسیده ام
دیگر
دل‌ نخواهم بست
به دلبستگی‌های معلق
وقتی‌ خدا هم
با احساسم
بازی می‌کند
لحظه لحظه سکوت
از تنم بالا می‌‌رود
و بغض بغض
در من ذوب می‌‌شود

عکس استوری سکوت مرگبار

با آدمیان زیستن دشوار است، زیرا خاموش ماندن بسی دشوارتر است.

نیمی از جهان، افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند
و نمی توانند بگویند؛
و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند،
ولی همیشه حرف میزنند.
گیله مرد

جمله سنگین درباره سکوت

در سکوت پیش برو، فقط زمانی‌ صحبت کن که وقتش شده باشه بگی کیش و مات…

سکـــــوتــــــــــ…
زیبــــاتــریـن حـــــرفی اســت کـه بـرای دیــــدن و نــدیــــدن،
خــــواستــن و نــخــــواستن، بـــــودن و نبـــــودن ،
گفتـــنی تــریــن واژه بـــرای نــا گفــتـنـی تــرین لحــظـه هــا
و آســـان تـــرین کلــمه بــرای سخـــت تـــریـن جمـــلـه هـــاست …

جمله سنگین درباره سکوت

به سکوت ایمان دارم و حاضرم ساعت ها در باره مزایایش برای شما صحبت کنم. !!!
جرج برنارد شاو

عکس نوشته سکوت کردن

هیچ وقت برای فهمیده شدن فریاد نزن
آنکه شما را بفهمد صدای سکوتتان را بهتر می شنود..

جمله سنگین درباره سکوت

شاید سکوت
تنها شکنجه ای باشد
که انسان ها برای خود
صادر می کنند

کسی دوستدار حقیقی زنان است که امروزه به آنها بگوید : زنان در باب زنان سکوت کنند!

جمله سنگین درباره سکوت

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست….
گاهی یعنی خسته ام از اینکه
مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی دهند توضیح دهم!

نظرات